search

Услуге

27.04.17. Јавна набавка бр. 158/2016 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ -19, деоница: Визић – Ердевик, км 3+817 – км 11+740, Л =7,92 км

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602