search

Услуге

02.06.17. Јавна набавка бр. 67/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 28, од Малог Зворника до Грачанице

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602