search

Услуге

05.01.18. Javna nabavka br. 87/2017 - Јавна набавка бр. 87/2017 - Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602