search

Услуге

08.07.16. Јавна набавка бр. 141/2015 - Консултантске услуге
04.07.16. Јавна набавка бр. 60/2016 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање «МЕГА ХЕРМЕС»
04.07.16. Јавна набавка бр. 36/2016 - Надзор службених возила путем ГПС-а
22.06.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IБ 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB29SSD/2016-10
22.06.16. Јавна набавка бр. 53/2016 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије"
20.06.16. Јавна набавка бр. 49/2016 - Техничка документација рехабилитације државног пута IIA реда број 129 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител – Перлез
15.06.16. Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TC2/2016-04
15.06.16. Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RSA2/2016-05
14.06.16. Јавна набавка бр. 11/2016 - Осигурање запослених
14.06.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 21 и IБ 39: Лот 1: IБ 21: Ваљево (oбилазница)-Каона-Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IБ 39: Лесковац југ-Лесковац (Братимиловце), Л=6,208 км, ИД бр: RRSP/CS3-VKL/2016-08
14.06.16. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB35MPBR/2016-09
30.05.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 10, IБ 27 и IIА 160: деоницe: граница АПВ - Панчево и Панчево - граница АПВ; Марковац - Свилајнац, Свилајнац – Медвеђа, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-PSM/2016-03
30.05.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IБ 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB15KVS/2016-02
30.05.16. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IБ 14 и IБ 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB14APVRP/2016-01
25.05.16. Јавна набавка бр. 51/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда број 22, са путним објектом преко потока Сува Јаруга – Ђорђевића мост, на km 320+400, деоница: Заграђе – Горњи Милановац
25.05.16. Јавна набавка бр. 50/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда број 22, са путним објектом преко потока Гарибовац – Лукића мост, на km 317+050, деоница: Заграђе – Горњи Милановац
25.05.16. Јавна набавка бр. 69/2015 - Главни пројекат побољшања опасних места по хитним налозима
24.05.16. Јавна набавка бр. 21/2016 – Одржавање система видео надзора
20.05.16. Јавна набавка бр. 107/2015 - Одржавање постојећег путног метереолошко – информационог система (ПМИС)
20.05.16. Јавна набавка бр. 144/2015 - Одржавање ИТС опреме и инсталација тунела

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602