search

Услуге

12.10.15. Јавна набавка бр. 89/2015 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I A реда број 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у К.О. Врчин, општина Гроцка, град Београд
05.10.15. Јавна набавка бр. 72/2014 - Израда идејног решења и техничке документације за интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у СМУС
02.10.15. Јавна набавка бр. 67/2014 - Трошкови преузимања, испитивања и подешавања елемената ИТС-а
30.09.15. Консултанске услуге стручног надзора на ЛОТ-у B 3.2 – Изградња моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице
22.09.15. Ревизија безбедности саобраћаја у току изградње главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године пројекта
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 21, деоница: Пожега - Ивањица
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 29, деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Мердаре)
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3
26.08.15. Јавна набавка бр. 3/2015 - Интернет конекције за потребе ИТС-а
25.08.15. Позив за исказивање заинтересованости - Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године пројекта
28.07.15. Јавна набавка бр. 92/2014 - Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) државног пута I Б реда бр. 19, деоница: Ердевик - Нештин
21.07.15. Позив за исказивање заинтересованости - Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима ван пројекта
30.06.15. Јавна набавка бр. 4/2015 - Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље "Траншпед" до Врчина
08.05.15. Јавна набавка бр. 193/2014 - Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута E-70/E-75 - пролаз кроз Београд
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута I A 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), L=21,805 km, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IA3BK/2015-07
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, L=23,565 km, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB35KBP/2015-06
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), L=15,245 km, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB21IR/2015-05
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 39, деоница: Власотинце - Свође, L=12,510 km, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB39VS/2015-04
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), L=24,222 km, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB35ZK/2015-03

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602