search

Услуге

22.01.18. Јавна набавка бр. 143/2017 - Трошкови одржавања лиценци за ArcGIS за 2017/2018 годину
22.01.18. Јавна набавка бр. 189/2017 - Деоница: Бубањ Поток - Мали Пожаревац: праћење стања животне средине у путном појасу
16.01.18. Јавна набавка бр. 155/2017 - Одржавање фотокопир апарата
08.01.17. Јавна набавка бр. 62/2017 - Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева
05.01.18. Javna nabavka br. 87/2017 - Јавна набавка бр. 87/2017 - Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла
29.12.17. Јавна набавка бр. 88/2017 - Физичко обезбеђење службеног паркинга у Булевару краља Александра и пословног објекта на обилазници у Улици Раковачки пут ББ
15.12.17. Јавна набавка бр. 159/2017 - Физичко обезбеђење објекта Газела
12.12.17. Јавна набавка бр. 61/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава “Војводинапут” а.д. Панчево
12.12.17. Јавна набавка бр. 59/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве «Чачак»
12.12.17. Јавна набавка бр. 186/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 21, од Парагова до Руме
12.12.17. Јавна набавка бр. 185/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 27, од Лазаревца до Аранђеловца
01.12.17. Јавна набавка бр. 173/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра
01.12.17. Јавна набавка бр. 152/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра
01.12.17. Јавна набавка бр. 184/2017 - Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута IБ реда бр. 21, Нови Сад - Рума, деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Рума
27.11.17. Јавна набавка бр. 21/2017 - Припрема структуре БП за миграцију у геопросторну базу
27.11.17. Јавна набавка бр. 20/2017 - Израда солуција - кастомизација функција геопросторне базе
24.11.17. Јавна набавка бр. 146/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве
17.11.17. Јавна набавка бр. 60/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве "Крушевац"
13.11.17. Јавна набавка бр. 35/2017 - Одржавање (постављање) заштите од механичких оштећења електричних каблова, каналица, вођица, продужних каблова у пословним просторијама – канцеларијама ЈП "Путеви Србије"
03.11.17. Јавна набавка бр. 52/2017 - Главни пројекти побољшања локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602