search

Услуге

05.10.16. Јавна набавка бр. 95/2016 - Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу
03.10.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3: Ражањ 1 - Параћин 1, Алексинац 1 - Ражањ 1, Сремска Митровица - Рума 1 и Рума 1 – Пећинци 1, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RRD3-2/2016-12
03.10.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева Зрењанин (Ечка) - Ечка, Косјерић (Варда) - Пожега, Ивањица - Сјеница и Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања) ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RRD3-1/2016-11
27.09.16. Јавна набавка бр. 38/2016 - Израда измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП "Путеви Србије"
19.09.16. Јавна набавка бр. 37/2016 – Осигурање службених возила
09.09.16. Јавна набавка бр. 102/2015 - Периодична провера противпожарних система на тунелима
06.09.16. Javna nabavka br 111/2016 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti petlje „Smederevska Palanka“ na državnom putu IA-A1 (E-75)
06.09.16. Јавна набавка бр. 22/2015 - Главни пројекат побољшања јавног осветљења од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"
31.08.16. Јавна набавка бр. 97/2016 - Израда процене вредности основних средстава
31.08.16. Јавна набавка бр. 93/2016 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије
29.08.16. Јавна набавка бр. 89/2016 - Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-а за 2016/2017 годину
26.08.16. Јавна набавка бр. 82/2016 – Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију
25.08.16. Јавна набавка бр. 404-202/2016 – Измене и допуне главног пројекта петљи „Петлово брдо“ и „Орловача“ – коначно решење
24.08.16. Јавна набавка бр. 24/2016 - Одржавање телефонских централа и телефонске опреме
19.08.16. Јавна набавка бр. 67/2016 - Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа – острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама
17.08.16. Јавна набавка бр. 92/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута II A реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево – Сомбор
08.08.16. Јавна набавка бр. 69/2016 – Техничко упутсво за пројектовање конструкције за заштиту од буке
05.08.16. Јавна набавка бр. 39/2016 – Извршење ванредних и два редовна шестомесечна сервиса ПП средстава
05.08.16. Јавна набавка бр. 54/2015 – Техно – економска анализа варијантних решења Обилазнице Рума
04.08.16. Јавна набавка бр. 40/2016 – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, ЛОТ 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 108+000 до км 118+060 – надзор над преосталим радовима II део

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602