search

Услуге

03.04.15. Консултантска услуга надзора укључујући и праћење утицаја на животну средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за ЕБРД радове, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-SESM2/2015-02
03.04.15. Консултантска услуга надзора укључујући и праћење утицаја на животну средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-SESM1/2015-01
03.04.15. Јавна набавка бр. 175/2014 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије"
02.04.15. Јавна набавка бр. 150/2014 - Надзор над службеним возилима путем ГПС-а
20.03.15. Јавна набавка бр. 193/2014 - Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - пролаз кроз Београд
20.03.15. Јавна набавка бр. 173/2014 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије
23.02.15. Јавна набавка бр. 239/2014 - Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу II Б реда бр. 338, деоница: Варда - Мравињци
20.02.15. Јавна набавка бр. 159/2014 - Осигурање запослених
13.02.15. Јавна набавка бр. 129/2014 - Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници: Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)
13.02.15. Јавна набавка бр. 203/2014 - Обрада података са бројача саобраћаја
13.02.15. Јавна набавка бр. 238/2014 - Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу I Б реда бр. 28, деоница: Љубовија - Рогачица, km 16+230 до km 16+250
13.02.15. Јавна набавка бр. 33/2014 - Одржавање телефонских централа и телефонске опреме
12.02.15. Јавна набавка бр. 151/2014 - Надзор над извођењем радова на петљи "Север" и завршетак одводњавања у оквиру пројекта аутопута Е-75 (М-22) Београд - Нови Сад: ЛОТ 1.1. пројектовање и изградња аутопута од km. 108+000 до km. 118+060
10.02.15. Јавна набавка бр. 59/2014 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица
09.02.15. Јавна набавка бр. 39/2014 - Осигурање новца у транспорту
23.01.15. Јавна набавка бр. 237/2014 - Ревизија безбедности саобраћаја у фази израде главних пројеката појачаног одржавања две деонице државних путева у оквиру пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
14.01.15. Јавна набавка бр. 27/2014 - Преднумерација нових предмагнетисаних картица
24.12.14. Javna nabavka br. 107/2014 – Idejni projekat sa studijom opravdanosti mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima
23.12.14. Javna nabavka br. 34/2014 - Održavanje agregata i pripadajućih instalacija
22.12.14. Javna nabavka br. 224/2014 - Izvršenje vanrednih i redovnog šestomesečnog servisa, ispitivanja na HVP protivpožarnih sredstava, opreme i uređaja

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602