search

Услуге

13.02.15. Јавна набавка бр. 129/2014 - Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници: Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)
13.02.15. Јавна набавка бр. 203/2014 - Обрада података са бројача саобраћаја
13.02.15. Јавна набавка бр. 238/2014 - Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу I Б реда бр. 28, деоница: Љубовија - Рогачица, km 16+230 до km 16+250
13.02.15. Јавна набавка бр. 33/2014 - Одржавање телефонских централа и телефонске опреме
12.02.15. Јавна набавка бр. 151/2014 - Надзор над извођењем радова на петљи "Север" и завршетак одводњавања у оквиру пројекта аутопута Е-75 (М-22) Београд - Нови Сад: ЛОТ 1.1. пројектовање и изградња аутопута од km. 108+000 до km. 118+060
10.02.15. Јавна набавка бр. 59/2014 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица
09.02.15. Јавна набавка бр. 39/2014 - Осигурање новца у транспорту
23.01.15. Јавна набавка бр. 237/2014 - Ревизија безбедности саобраћаја у фази израде главних пројеката појачаног одржавања две деонице државних путева у оквиру пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
14.01.15. Јавна набавка бр. 27/2014 - Преднумерација нових предмагнетисаних картица
24.12.14. Javna nabavka br. 107/2014 – Idejni projekat sa studijom opravdanosti mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima
23.12.14. Javna nabavka br. 34/2014 - Održavanje agregata i pripadajućih instalacija
22.12.14. Javna nabavka br. 224/2014 - Izvršenje vanrednih i redovnog šestomesečnog servisa, ispitivanja na HVP protivpožarnih sredstava, opreme i uređaja
12.12.14. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN 177/2014 - Press clippinga, media monitoringa i medijske analize
10.12.14. Javna nabavka br. 58/2014 - Konsultantske usluge
10.12.14. Javna nabavka br. 68/2014 - Analiza postojećeg stanja i izrada tehničke dokumentacije za unapređenje protivpožarne zaštite u tunelu
08.12.14. Javna nabavka br. 130/2014 - Izrada strateških karata buke na državnim putevima I i II reda (prva faza), deonica: Bubanj Potok – Vrčin (L = 9,3 km)
28.11.14. Javna nabavka br. 27/2014 - Prednumeracija novih predmagnetisanih kartica (obustavljeno)
21.11.14. Javna nabavka br. 131/2014 - Izrada strateških karata buke na državnim putevima I i II reda (prva faza), deonica: Velika Plana - Markovac
20.11.14. Javna nabavka br. 95/2014 - Idejni projekat sa studijom opravdanosti izmeštanja državnog puta I B reda br. 29 (ranije М-8) Novi Pazar - Sjenica, deonica: Bele Vode - Golijski put
19.11.14. Javna nabavka br. 127/2014 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja ukrsnih mesta na državnim putevima (Bečej, Vitkovo, Ljubovija, Miloševa Kula, Tornik, Bačka Palanka, Bistrica)

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602