search

Услуге

24.12.14. Javna nabavka br. 107/2014 – Idejni projekat sa studijom opravdanosti mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima
23.12.14. Javna nabavka br. 34/2014 - Održavanje agregata i pripadajućih instalacija
22.12.14. Javna nabavka br. 224/2014 - Izvršenje vanrednih i redovnog šestomesečnog servisa, ispitivanja na HVP protivpožarnih sredstava, opreme i uređaja
12.12.14. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN 177/2014 - Press clippinga, media monitoringa i medijske analize
10.12.14. Javna nabavka br. 58/2014 - Konsultantske usluge
10.12.14. Javna nabavka br. 68/2014 - Analiza postojećeg stanja i izrada tehničke dokumentacije za unapređenje protivpožarne zaštite u tunelu
08.12.14. Javna nabavka br. 130/2014 - Izrada strateških karata buke na državnim putevima I i II reda (prva faza), deonica: Bubanj Potok – Vrčin (L = 9,3 km)
28.11.14. Javna nabavka br. 27/2014 - Prednumeracija novih predmagnetisanih kartica (obustavljeno)
21.11.14. Javna nabavka br. 131/2014 - Izrada strateških karata buke na državnim putevima I i II reda (prva faza), deonica: Velika Plana - Markovac
20.11.14. Javna nabavka br. 95/2014 - Idejni projekat sa studijom opravdanosti izmeštanja državnog puta I B reda br. 29 (ranije М-8) Novi Pazar - Sjenica, deonica: Bele Vode - Golijski put
19.11.14. Javna nabavka br. 127/2014 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja ukrsnih mesta na državnim putevima (Bečej, Vitkovo, Ljubovija, Miloševa Kula, Tornik, Bačka Palanka, Bistrica)
07.11.14. Javna nabavka br. 35/2014 - Hitne zanatske intervencije na objektima preduzeća
03.11.14. Javna nabavka br. 61/2014 - Povremeno ručno brojanje saobraćaja
30.10.14. Javna nabavka br. 98/2014 - Održavanje BVK sistema poslovnog objekta "Gazela"
24.10.14. Консултантска услуга техничке помоћи у имплементацији РРСП, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TA/2014-10
10.10.14. Javne nabavke br. 97/2014 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava
08.10.14. Javna nabavka br. 177/2014 - Press clipping, media monitoring i medijske analize
08.10.14. Javna nabavka br. 174/2014 - Održavanje i unapređenje internet prezentacije preduzeća i izrada dodatnih softverskih rešenja za modernizaciju i usavršavanje
03.10.14. Javna nabavka br. 19/2014 – Osiguranje službenih vozila
03.10.14. Javna nabavka br. 111/2014 - Revizija bezbednosti saobraćaja na projektima u toku

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602