search

Услуге

04.12.15. Јавна набавка бр. 246/2014 - Сертификација QMS-а
25.11.15. Јавна набавка бр. 158/2014 – Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада; оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуација запослених у случају опасности
18.11.15. Јавна набавка бр. 96/2014 - Идејни пројекат моста преко Саве на коридору државног пута IB реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад - Рума - Шабац
23.10.15. Јавна набавка бр. 80/2014 - Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима
22.10.15. Јавна набавка бр. 57/2015 - Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС
14.10.15. Јавна набавка бр. 100/2015 - Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла
12.10.15. Јавна набавка бр. 89/2015 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I A реда број 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у К.О. Врчин, општина Гроцка, град Београд
05.10.15. Јавна набавка бр. 72/2014 - Израда идејног решења и техничке документације за интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у СМУС
02.10.15. Јавна набавка бр. 67/2014 - Трошкови преузимања, испитивања и подешавања елемената ИТС-а
30.09.15. Консултанске услуге стручног надзора на ЛОТ-у B 3.2 – Изградња моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице
22.09.15. Ревизија безбедности саобраћаја у току изградње главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године пројекта
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 21, деоница: Пожега - Ивањица
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 29, деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Мердаре)
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3
26.08.15. Јавна набавка бр. 3/2015 - Интернет конекције за потребе ИТС-а
25.08.15. Позив за исказивање заинтересованости - Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године пројекта
28.07.15. Јавна набавка бр. 92/2014 - Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) државног пута I Б реда бр. 19, деоница: Ердевик - Нештин
21.07.15. Позив за исказивање заинтересованости - Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима ван пројекта
30.06.15. Јавна набавка бр. 4/2015 - Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље "Траншпед" до Врчина

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602