search

Услуге

08.12.14. Javna nabavka br. 130/2014 - Izrada strateških karata buke na državnim putevima I i II reda (prva faza), deonica: Bubanj Potok – Vrčin (L = 9,3 km)
28.11.14. Javna nabavka br. 27/2014 - Prednumeracija novih predmagnetisanih kartica (obustavljeno)
21.11.14. Javna nabavka br. 131/2014 - Izrada strateških karata buke na državnim putevima I i II reda (prva faza), deonica: Velika Plana - Markovac
20.11.14. Javna nabavka br. 95/2014 - Idejni projekat sa studijom opravdanosti izmeštanja državnog puta I B reda br. 29 (ranije М-8) Novi Pazar - Sjenica, deonica: Bele Vode - Golijski put
19.11.14. Javna nabavka br. 127/2014 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja ukrsnih mesta na državnim putevima (Bečej, Vitkovo, Ljubovija, Miloševa Kula, Tornik, Bačka Palanka, Bistrica)
07.11.14. Javna nabavka br. 35/2014 - Hitne zanatske intervencije na objektima preduzeća
03.11.14. Javna nabavka br. 61/2014 - Povremeno ručno brojanje saobraćaja
30.10.14. Javna nabavka br. 98/2014 - Održavanje BVK sistema poslovnog objekta "Gazela"
24.10.14. Консултантска услуга техничке помоћи у имплементацији РРСП, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TA/2014-10
10.10.14. Javne nabavke br. 97/2014 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava
08.10.14. Javna nabavka br. 177/2014 - Press clipping, media monitoring i medijske analize
08.10.14. Javna nabavka br. 174/2014 - Održavanje i unapređenje internet prezentacije preduzeća i izrada dodatnih softverskih rešenja za modernizaciju i usavršavanje
03.10.14. Javna nabavka br. 19/2014 – Osiguranje službenih vozila
03.10.14. Javna nabavka br. 111/2014 - Revizija bezbednosti saobraćaja na projektima u toku
02.10.14. Javna nabavka br. 110/2014 - Glavni projekat sanacije potpornih zidova na državnom putu IB reda broj 21, deonica: Slatina – Valjevo i deonica: Valjevo – Podbukovi
01.10.14. Javna nabavka br. 83/2014 - Nabavka licenci za antivirus Symantec
23.09.14. Javna nabavka br. 161/2014 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-763, deonica: Lajkovac – Ljig, dopuna za vodotokove
22.09.14. Javna nabavka br.189/2014 – Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-80 paralelni nekomercijalni put Bela Palanka – Pirot (zapad), izmena projekta
22.09.14. Javna nabavka br.160/2014 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-80 Niš – Dimitrovgrad, deonica 5a i 5b: Staničenje – Sarlah – Pirot (istok), dopuna za elektrovodove
19.09.14. Javne nabavke br. 155/2014 - Nadzor na rehabilitaciji аutoputa E-75, deonica: Mali Požarevac – Ralja, od km 615+598.00 do km 641+479.00 (desni kolovoz)

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602