search

Услуге

19.11.14. Javna nabavka br. 127/2014 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja ukrsnih mesta na državnim putevima (Bečej, Vitkovo, Ljubovija, Miloševa Kula, Tornik, Bačka Palanka, Bistrica)
07.11.14. Javna nabavka br. 35/2014 - Hitne zanatske intervencije na objektima preduzeća
03.11.14. Javna nabavka br. 61/2014 - Povremeno ručno brojanje saobraćaja
30.10.14. Javna nabavka br. 98/2014 - Održavanje BVK sistema poslovnog objekta "Gazela"
24.10.14. Консултантска услуга техничке помоћи у имплементацији РРСП, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TA/2014-10
10.10.14. Javne nabavke br. 97/2014 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava
08.10.14. Javna nabavka br. 177/2014 - Press clipping, media monitoring i medijske analize
08.10.14. Javna nabavka br. 174/2014 - Održavanje i unapređenje internet prezentacije preduzeća i izrada dodatnih softverskih rešenja za modernizaciju i usavršavanje
03.10.14. Javna nabavka br. 19/2014 – Osiguranje službenih vozila
03.10.14. Javna nabavka br. 111/2014 - Revizija bezbednosti saobraćaja na projektima u toku
02.10.14. Javna nabavka br. 110/2014 - Glavni projekat sanacije potpornih zidova na državnom putu IB reda broj 21, deonica: Slatina – Valjevo i deonica: Valjevo – Podbukovi
01.10.14. Javna nabavka br. 83/2014 - Nabavka licenci za antivirus Symantec
23.09.14. Javna nabavka br. 161/2014 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-763, deonica: Lajkovac – Ljig, dopuna za vodotokove
22.09.14. Javna nabavka br.189/2014 – Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-80 paralelni nekomercijalni put Bela Palanka – Pirot (zapad), izmena projekta
22.09.14. Javna nabavka br.160/2014 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-80 Niš – Dimitrovgrad, deonica 5a i 5b: Staničenje – Sarlah – Pirot (istok), dopuna za elektrovodove
19.09.14. Javne nabavke br. 155/2014 - Nadzor na rehabilitaciji аutoputa E-75, deonica: Mali Požarevac – Ralja, od km 615+598.00 do km 641+479.00 (desni kolovoz)
12.09.14. Javna nabavka br. 137/2014 - Revizija finansijskih izveštaja
27.08.14. Javna nabavka br. 56/2014 - Vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata pojačanog održavanja deonica u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja
06.08.14. Javna nabavka br. 4/2014 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere – Microsoft licence
28.07.14. Consulting services for technical control of designs and supervision of road emergency works and environmental monitoring

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602