search

Услуге

22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, L=23,565 km, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB35KBP/2015-06
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), L=15,245 km, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB21IR/2015-05
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 39, деоница: Власотинце - Свође, L=12,510 km, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB39VS/2015-04
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута I B 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), L=24,222 km, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB35ZK/2015-03
03.04.15. Консултантска услуга надзора укључујући и праћење утицаја на животну средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за ЕБРД радове, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-SESM2/2015-02
03.04.15. Консултантска услуга надзора укључујући и праћење утицаја на животну средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-SESM1/2015-01
20.03.15. Јавна набавка бр. 193/2014 - Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - пролаз кроз Београд
24.12.14. Javna nabavka br. 107/2014 – Idejni projekat sa studijom opravdanosti mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima
23.12.14. Javna nabavka br. 34/2014 - Održavanje agregata i pripadajućih instalacija
20.11.14. Javna nabavka br. 95/2014 - Idejni projekat sa studijom opravdanosti izmeštanja državnog puta I B reda br. 29 (ranije М-8) Novi Pazar - Sjenica, deonica: Bele Vode - Golijski put
24.10.14. Консултантска услуга техничке помоћи у имплементацији РРСП, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TA/2014-10
27.08.14. Javna nabavka br. 56/2014 - Vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata pojačanog održavanja deonica u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja
28.07.14. Consulting services for technical control of designs and supervision of road emergency works and environmental monitoring
28.07.14. Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602