search

Услуге

22.09.14. Javna nabavka br.189/2014 – Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-80 paralelni nekomercijalni put Bela Palanka – Pirot (zapad), izmena projekta
22.09.14. Javna nabavka br.160/2014 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-80 Niš – Dimitrovgrad, deonica 5a i 5b: Staničenje – Sarlah – Pirot (istok), dopuna za elektrovodove
19.09.14. Javne nabavke br. 155/2014 - Nadzor na rehabilitaciji аutoputa E-75, deonica: Mali Požarevac – Ralja, od km 615+598.00 do km 641+479.00 (desni kolovoz)
12.09.14. Javna nabavka br. 137/2014 - Revizija finansijskih izveštaja
27.08.14. Javna nabavka br. 56/2014 - Vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata pojačanog održavanja deonica u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja
06.08.14. Javna nabavka br. 4/2014 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere – Microsoft licence
28.07.14. Consulting services for technical control of designs and supervision of road emergency works and environmental monitoring
28.07.14. Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг
15.07.14. Javna nabavka br. 29/2014 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje „Mega – Hermes“
14.07.14. Javna nabavka br. 103/2013 - Projekat identifikacije crnih tačaka na državnim putevima
03.07.14. Javna nabavka br. 95/2013 - Održavanje komunikacione infrastrukture ITS-a

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602