search

Услуге

15.12.17. Јавна набавка бр. 159/2017 - Физичко обезбеђење објекта Газела
12.12.17. Јавна набавка бр. 61/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава “Војводинапут” а.д. Панчево
12.12.17. Јавна набавка бр. 59/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве «Чачак»
12.12.17. Јавна набавка бр. 186/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 21, од Парагова до Руме
12.12.17. Јавна набавка бр. 185/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 27, од Лазаревца до Аранђеловца
01.12.17. Јавна набавка бр. 173/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра
01.12.17. Јавна набавка бр. 152/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра
01.12.17. Јавна набавка бр. 184/2017 - Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута IБ реда бр. 21, Нови Сад - Рума, деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Рума
27.11.17. Јавна набавка бр. 21/2017 - Припрема структуре БП за миграцију у геопросторну базу
27.11.17. Јавна набавка бр. 20/2017 - Израда солуција - кастомизација функција геопросторне базе
24.11.17. Јавна набавка бр. 146/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве
17.11.17. Јавна набавка бр. 60/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве "Крушевац"
13.11.17. Јавна набавка бр. 35/2017 - Одржавање (постављање) заштите од механичких оштећења електричних каблова, каналица, вођица, продужних каблова у пословним просторијама – канцеларијама ЈП "Путеви Србије"
03.11.17. Јавна набавка бр. 52/2017 - Главни пројекти побољшања локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде
30.10.17. Јавна набавка бр. 167/2016 - Консултанске услуге из области техничких решења примењених у ITS – фаза 2
30.10.17. Јавна набавка бр. 165/2016 - Трошкови функционисања ITS-a, провајдери телекомуникационих услуга (Internet, VPN)
30.10.17. Јавна набавка бр. 94/2017 - Усаглашавање распореда бројача саобраћаја са новим референтним системом државних путева
25.10.17. Јавна набавка бр. 106/2017 - Студија угрожености путева II реда од појаве снежних наноса
23.10.17. Јавна набавка бр. 141/2017 - Осигурање службених возила
20.10.17. Јавна набавка бр. 137/2017 - Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602