search

Услуге

28.04.17. Јавна набавка бр. 24/2017 - Осигурање новца у транспорту
25.04.17. Јавна набавка бр. 18/2017 - Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере - MICROSOFT лиценце
24.04.17. Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RSA4/2017-05
24.04.17. Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TC4/2017-04
21.04.17. Јавна набавка бр. 17/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IIA реда број 152, од Тополе до Бућиног гроба
20.04.17. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 33 и IБ 34: Лот 1: IА 1, Ражањ - Алексинац, Лот 2: IБ 22, Пожаревац - Љешница и Лот 3: IБ 34, Братинац - Браничево, ИД: RRSP/CS3-RRD4-3/2017-02
20.04.17. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 15 и IБ 21: Лот 1: IБ 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IБ 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RRD4-2/2017-01
20.04.17. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 22 и IIА 147: Лот 1: IА 1, Брестовац - Дољевац, Лот 2: IБ 22, Ушће - Рашка, Лот 3: Н.Пазар - Рибариће и Лот 4: IIА 147, С.Паланка – В.Плана, ИД: RRSP/CS3-RRD4-1/2017-03
17.03.17. Јавна набавка бр. 3/2017 - Технички преглед објеката - комплекс чеоне наплатне станице на државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин, општина Гроцка, град Београд
17.03.17. Јавна набавка бр. 4/2017 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и међународних платних картица
13.03.17. Јавна набавка бр. 6/2017 - Одржавање возног парка
10.03.17. Јавна набавка бр. 5/2017 – Надзор на рехабилитацији државног пута IА реда (аутопут Е-75), Нови Сад – Београд (десна коловозна трака) км 111+700 – 117+200, L=5,5 км
24.02.17. Jaвна набавка бр. 124/2016 - Специјализована обука за пројектовање и управљање ИТСС-а – фаза 2
23.02.17. Јавна набавка бр. 150/2016 - Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева
08.02.17. Јавна набавка бр. 1/2017 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Сурчин – Обреновац (L=17,00km)
25.01.17. Јавна набавка бр. 118/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на km 1+900, деоница: Гола Глава – Јошева (Гола Глава)
18.01.17. Јавна набавка бр. 96/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) – петља Колари
15.12.16. Јавна набавка бр. 120/2016 - Усаглашавање распореда бројача са новим референтним системом државних путева
02.12.16. Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RSA3/2016-15
02.12.16. Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TC3/2016-14

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602