search

Услуге

08.08.16. Јавна набавка бр. 69/2016 – Техничко упутсво за пројектовање конструкције за заштиту од буке
05.08.16. Јавна набавка бр. 39/2016 – Извршење ванредних и два редовна шестомесечна сервиса ПП средстава
05.08.16. Јавна набавка бр. 54/2015 – Техно – економска анализа варијантних решења Обилазнице Рума
04.08.16. Јавна набавка бр. 40/2016 – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, ЛОТ 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 108+000 до км 118+060 – надзор над преосталим радовима II део
01.08.16. Јавна набавка бр. 81/2016 – Редовно одржавање система за наплату путарине
15.07.16. Јавна набавка бр. 62/2016 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја
11.07.16. Јавна набавка бр. 65/2016 - Отварање и вођење девизног рачуна код пословне банке за наплаћена средства од накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
08.07.16. Јавна набавка бр. 141/2015 - Консултантске услуге
08.07.16. Јавна набавка бр. 64/2016 - Ревизија финансијских извештаја
07.07.16. Јавна набавка бр. 61/2016 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2015. годину
04.07.16. Јавна набавка бр. 60/2016 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање «МЕГА ХЕРМЕС»
04.07.16. Јавна набавка бр. 36/2016 - Надзор службених возила путем ГПС-а
24.06.16. Јавна набавка бр. 68/2016 - Продужење коришћења лиценци за софтвер у АОП-у ORACLE – SE1
24.06.16. Јавна набавка бр. 75/2016 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е -763, од Сурчина до Обреновца
23.06.16. Јавна набавка бр. 58/2016 - Информисање јавности о радoвима и стању на путној мрежи Републике Србије
22.06.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IБ 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB29SSD/2016-10
22.06.16. Јавна набавка бр. 53/2016 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије"
20.06.16. Јавна набавка бр. 49/2016 - Техничка документација рехабилитације државног пута IIA реда број 129 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител – Перлез
15.06.16. Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TC2/2016-04
15.06.16. Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RSA2/2016-05

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602