search

Услуге

06.09.16. Јавна набавка бр. 22/2015 - Главни пројекат побољшања јавног осветљења од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"
31.08.16. Јавна набавка бр. 97/2016 - Израда процене вредности основних средстава
31.08.16. Јавна набавка бр. 93/2016 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије
29.08.16. Јавна набавка бр. 89/2016 - Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-а за 2016/2017 годину
26.08.16. Јавна набавка бр. 82/2016 – Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију
25.08.16. Јавна набавка бр. 404-202/2016 – Измене и допуне главног пројекта петљи „Петлово брдо“ и „Орловача“ – коначно решење
24.08.16. Јавна набавка бр. 24/2016 - Одржавање телефонских централа и телефонске опреме
19.08.16. Јавна набавка бр. 67/2016 - Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа – острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама
17.08.16. Јавна набавка бр. 92/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута II A реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево – Сомбор
08.08.16. Јавна набавка бр. 69/2016 – Техничко упутсво за пројектовање конструкције за заштиту од буке
05.08.16. Јавна набавка бр. 39/2016 – Извршење ванредних и два редовна шестомесечна сервиса ПП средстава
05.08.16. Јавна набавка бр. 54/2015 – Техно – економска анализа варијантних решења Обилазнице Рума
04.08.16. Јавна набавка бр. 40/2016 – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, ЛОТ 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 108+000 до км 118+060 – надзор над преосталим радовима II део
01.08.16. Јавна набавка бр. 81/2016 – Редовно одржавање система за наплату путарине
15.07.16. Јавна набавка бр. 62/2016 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја
11.07.16. Јавна набавка бр. 65/2016 - Отварање и вођење девизног рачуна код пословне банке за наплаћена средства од накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
08.07.16. Јавна набавка бр. 141/2015 - Консултантске услуге
08.07.16. Јавна набавка бр. 64/2016 - Ревизија финансијских извештаја
07.07.16. Јавна набавка бр. 61/2016 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2015. годину
04.07.16. Јавна набавка бр. 60/2016 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање «МЕГА ХЕРМЕС»

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602