search

Услуге

26.10.16. Јавна набавка бр. 71/2015 - Ревизија безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места
24.10.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 33, IБ 39 и IIА 186: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Неготин - Mокрање), Бабушница - Свође, Ћуприја – Деспотовац, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RRD3-3/2016-13
23.10.16. Јавна набавка бр. 70/2015 - Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима
20.10.16. Јавна набавка бр. 161/2015 - Отклањање неусаглашености елемената централног система управљања на ИТС објектима
06.10.16. Јавна набавка бр. 87/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда број 21 са путним објектом преко реке Добраве, на km 76+795, деоница: Шабац (Лојанице) – Лојанице
05.10.16. Јавна набавка бр. 128/2016 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре
05.10.16. Јавна набавка бр. 99/2016 - База података о нестабилним теренима – унос података из регистратора у базу података о нестабилним теренима
05.10.16. Јавна набавка бр. 95/2016 - Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу
03.10.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3: Ражањ 1 - Параћин 1, Алексинац 1 - Ражањ 1, Сремска Митровица - Рума 1 и Рума 1 – Пећинци 1, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RRD3-2/2016-12
03.10.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева Зрењанин (Ечка) - Ечка, Косјерић (Варда) - Пожега, Ивањица - Сјеница и Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања) ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RRD3-1/2016-11
27.09.16. Јавна набавка бр. 38/2016 - Израда измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП "Путеви Србије"
19.09.16. Јавна набавка бр. 37/2016 – Осигурање службених возила
09.09.16. Јавна набавка бр. 102/2015 - Периодична провера противпожарних система на тунелима
06.09.16. Javna nabavka br 111/2016 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti petlje „Smederevska Palanka“ na državnom putu IA-A1 (E-75)
06.09.16. Јавна набавка бр. 22/2015 - Главни пројекат побољшања јавног осветљења од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока"
31.08.16. Јавна набавка бр. 97/2016 - Израда процене вредности основних средстава
31.08.16. Јавна набавка бр. 93/2016 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије
29.08.16. Јавна набавка бр. 89/2016 - Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-а за 2016/2017 годину
26.08.16. Јавна набавка бр. 82/2016 – Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију
25.08.16. Јавна набавка бр. 404-202/2016 – Измене и допуне главног пројекта петљи „Петлово брдо“ и „Орловача“ – коначно решење

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602