search

Услуге

16.04.18. Јавна набавка бр. 13/2018 - Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник
16.04.18. Јавна набавка бр. 14/2018 - Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Трбушница
01.03.18. Јавна набавка бр. 15/2017 - Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада...
23.02.18. Јавна набавка бр. 121/2017 - Израда пројектно - техничке документације за интер - модални терминал Батајница
22.02.18. Јавна набавка бр. 5/2018 - Услуга мобилне телефоније
19.02.18. Јавна набавка бр. 9/2018 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу од Ниша до Мердара
14.02.18. Јавна набавка бр. 7/2018 - Технички преглед објекта - Аутопут Е-763: Београд - Јужни Јадран, сектор 1: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 5: Лајковац - Љиг
14.02.18. Јавна набавка бр. 6/2018 - Технички преглед објекта - Аутопут Е-763: Београд - Јужни Јадран, сектор 1: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 3: Обреновац - Уб
07.02.18. Јавна набавка бр. 172/2017 - Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима
06.02.18. Јавна набавка бр. 166/2017 - Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења
22.01.18. Јавна набавка бр. 143/2017 - Трошкови одржавања лиценци за ArcGIS за 2017/2018 годину
22.01.18. Јавна набавка бр. 189/2017 - Деоница: Бубањ Поток - Мали Пожаревац: праћење стања животне средине у путном појасу
16.01.18. Јавна набавка бр. 155/2017 - Одржавање фотокопир апарата
08.01.17. Јавна набавка бр. 62/2017 - Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева
05.01.18. Javna nabavka br. 87/2017 - Јавна набавка бр. 87/2017 - Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла
29.12.17. Јавна набавка бр. 88/2017 - Физичко обезбеђење службеног паркинга у Булевару краља Александра и пословног објекта на обилазници у Улици Раковачки пут ББ
15.12.17. Јавна набавка бр. 159/2017 - Физичко обезбеђење објекта Газела
12.12.17. Јавна набавка бр. 61/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава “Војводинапут” а.д. Панчево
12.12.17. Јавна набавка бр. 59/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве «Чачак»
12.12.17. Јавна набавка бр. 186/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 21, од Парагова до Руме

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602