search

Мерење просечне брзине

27.04.18. Uspostavljanje merenja prosečne brzine na auto-putevima u Republici Srbiji

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602