search

Одељење интерне ревизије

Одељење интерне ревизије

Прикупља, проверава информације, анализира, процењује и учествује у пословима планирања и извештавања. Израђује извештаје, даје стручна мишљења када се уводе нови системи и процедуре. Обавља и друге послове да би се обезбедила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602