search

Одељење квалитета

Одељење квалитета

Одељење квалитета је стално присутно и прати реализацију пројеката дефинисаних у годишњем плану пословања ЈП “Путеви Србије“, са јасним циљем да се сви предвиђени радови изводе у складу са захтевима дефинисаним техничким стадардима, нормама и техничким спецификацијама. 

Планирана контролна испитивања су дефинисана интерним планом Одељења квалитета, као и ванредне провере, у свим случајевима када се по захтеву надзорне службе или представника инвеститора проверава квалитет радова, како у фази извођења, тако и у гарантном року. 

Контролна испитивања се спроводе у сарадњи са Лабораторијом за коловозне конструкције при Грађевинском факултету Универзитета у Београду на челу са професором Гораном Младеновићем, дипл. грађ. инж.

Сама лабораторија је опремљена најмодернијом опремом у земљи. Заједнички тимски рад са особљем факултета и искуство и обученост инжињера квалитета запослених у Оделењу квалитета обезбеђује поверење у добијене резултате испитивања на основу којих се врло ефикасно контролише рад извођача и њихових текућих лабораторија.

Едукација у области управљања системом квалитета посебно је усмерена на све оне које непосредно врше надзор над радовима редовног одржавања мреже државних путева и реализацији инвестиционих пројеката на државном путу I А реда број 1 (ауто-путу Е-75), Обилазници око Београда.

Посебна пажња се посвећује индивудуалним захтевима запослених у погледу усавршавња у примени система квалитета.

 

Неки од актуелних пројеката који се прате су:

Лот А1, Петља Батајница

Лот Б1-Б2-Б3.1 Обилазница око Београда,
деоница од Добановаца до Остружнице

Извођење пробне деонице цементне
стабилизације на Лот Б1-Б2-Б3.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602