search

Одељење за техничку припрему

Одељење за техничку припрему

Одељење за техничку припрему обезбеђује пројектно-техничку документацију и услове за отпочињање радова на градилишту, и обавља послове у вези са домаћим и међународним процедурама јавних набавки. Учествује у припреми и процесу одобравања међународних пројеката, прати њихову реализацију и извештава о ефектима по окончању пројеката.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602