search

Одељење за ИТС

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају

У Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају, обављају се послови развоја и имплементације ИТС и електронских система за наплату путарине, одржавања објеката и машинских уређаја, електроодржавања, као и административно технички и други послови везани за делатност сектора.

У саставу Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају, налазе се следећа одељења:

  1. Одељење за ИТС
  2. Одељење базе података
  3. Одељење обраде података
  4. Одељење за одржавање управљачко информационих система
  5. Информативни центар
  6. Одељење квалитета
  7. Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду

ico-adobe - Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају (УИСС)

Годишњи извештај наплате путарине

 Активности Сектора
 

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602