search

Путарине

Korisnicki centar
Mobilna aplikacija
Zadržavanja na naplatnim stanicama

Електронска наплата путарине - ТАГ уређај

ETC - Elektronska naplata Електронска наплата путарине представља савремени модел плаћања путарине употребом ТАГ уређаја (у даљем тексту ТАГ-ова), за одговарајућу категорију возила. Електронска наплате путарине је начин безконтактне наплате, при коме возила пролазе без заустављања улазном и излазном(наплатном) саобраћајном траком. Трансакција је аутоматска, између батеријски напајаног транспондера (ТАГ-а) смештеног са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и посебног комуникационог система кратког домета, са антеном инсталираном на стубу поред улазне и излазне (наплатне) саобраћајне траке.

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА ПУТАРИНЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ:
 • наплату путарине без заустављања на посебно обележеним тракама за наплату, чиме се избегавају могући застоји, услед ограничене пропустљивости на наплатним рампама у саобраћајним шпицевима,
 • једноставност наплате путарине, тиме што се избегава готовинско плаћање и непотребно задржавање
 • краће време трансакције
 • већи број трансакција за краће време

Путарина – представља посебну накнаду за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина).

На чеоним и већим бочним наплатним станицама постоји по најмање један издвојени пролаз који служи за електронску наплату путарине.

На мањим бочним наплатним станицама (где не постоје услови за посебне ЕНП траке) улазне и наплатне саобраћајне траке су комбиноване за мануелну и ЕНП наплату.

...Журите са путовања... и... не желите да чекате у колони пред наплатном рампом,.. желите да путујете безбедно и комфорно, имамо решење за Вас: електронски уређај ТАГ...

TAG uredjaj TAG uređaj

ТАГ- представља електронски уређај за плаћање путарине, а власник ТАГ-а може бити свако правно или физичко лице, које закључи уговор са ЈП “Путеви Србије” и уз одговарајући накнаду преузме ТАГ уређај.

Електронска наплата путарине путем ТАГ уређаја функционише на два начина:

 • ПРИПЕЈД систем, у којем корисници унапред уплаћују износ допуне ТАГ -а путем којег се плаћа путарина,
 • ПОСТПЕЈД систем, искључиво за домаћа правна лица, у којем корисници плаћају путарину наредног месеца за проласке са ТАГ-ом остварене у претходном месецу. За овакав начин плаћања путарине неопходно је да корисници закључе уговор са ЈП „Путеви Србије“ и приложе неопозиву банкарску гаранцију као обезбеђење за извршење обавеза по уговору. На плаћене рачуне у уговореном року корисник остварује попуст од 5%.

НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ДА ВРШИТЕ ПЛАЋАЊЕ ПУТАРИНЕ ПУТЕМ ГОТОВИНЕ, ИЛИ ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА, У ОБАВЕЗИ СТЕ ДА ОБЕЗБЕДИТЕ ЗАШТИТУ УРЕЂАЈА ОД СЛУЧАЈНОГ ОЧИТАВАЊА

Приликом уласка у траку за електронску наплату путарине, на улазу и на излазу са аутопута, ТАГ одашиље звучне сигнале који обавештавају корисника о успешности трансакције.

Уколико се ТАГ користи у припејд систему, на уласку возила на аутопут на дисплеју се показује стање кредита на ТАГ–у, а на изласку са аутопута износ путарине и преостало стање на кредита на ТАГ-у. Пали се зелено светло на дисплеју, механичка баријера се подиже и возило напушта траку.

TAG uređaj TAG uređaj

Све потребне инструкције о начину постављања ТАГ-а у возило и начину коришћења ТАГ-а на наплатним станицама дате су у Упутству за постављање и коришћење ТАГ уређаја, које сваки корисник добија приликом преузимања ТАГ-а. Корисник је дужан да се придржава наведеног упутства како би ТАГ правилно функционисао.
ico-adobe - Упутство за постављање ТАГ уређаја

ТАГ-ови који су конфигурисани за прву категорију - путничка возила, могу се користити и на другим возилима исте категорије.

ETC - Elektronska naplata Електронска наплата путарине представља савремени модел плаћања путарине употребом ТАГ уређаја (у даљем тексту ТАГ-ова), за одговарајућу категорију возила. Електронска наплате путарине је начин безконтактне наплате, при коме возила пролазе без заустављања улазном и излазном(наплатном) саобраћајном траком. Трансакција је аутоматска, између батеријски напајаног транспондера (ТАГ-а) смештеног са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и посебног комуникационог система кратког домета, са антеном инсталираном на стубу поред улазне и излазне (наплатне) саобраћајне траке.

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА ПУТАРИНЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ:
 • наплату путарине без заустављања на посебно обележеним тракама за наплату, чиме се избегавају могући застоји, услед ограничене пропустљивости на наплатним рампама у саобраћајним шпицевима,
 • једноставност наплате путарине, тиме што се избегава готовинско плаћање и непотребно задржавање
 • краће време трансакције
 • већи број трансакција за краће време

Путарина – представља посебну накнаду за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина).

На чеоним и већим бочним наплатним станицама постоји по најмање један издвојени пролаз који служи за електронску наплату путарине.

На мањим бочним наплатним станицама (где не постоје услови за посебне ЕНП траке) улазне и наплатне саобраћајне траке су комбиноване за мануелну и ЕНП наплату.

...Журите са путовања... и... не желите да чекате у колони пред наплатном рампом,.. желите да путујете безбедно и комфорно, имамо решење за Вас: електронски уређај ТАГ...

TAG uredjaj TAG uređaj

ТАГ- представља електронски уређај за плаћање путарине, а власник ТАГ-а може бити свако правно или физичко лице, које закључи уговор са ЈП “Путеви Србије” и уз одговарајући накнаду преузме ТАГ уређај.

Електронска наплата путарине путем ТАГ уређаја функционише на два начина:

 • ПРИПЕЈД систем, у којем корисници унапред уплаћују износ допуне ТАГ -а путем којег се плаћа путарина,
 • ПОСТПЕЈД систем, искључиво за домаћа правна лица, у којем корисници плаћају путарину наредног месеца за проласке са ТАГ-ом остварене у претходном месецу. За овакав начин плаћања путарине неопходно је да корисници закључе уговор са ЈП „Путеви Србије“ и приложе неопозиву банкарску гаранцију као обезбеђење за извршење обавеза по уговору. На плаћене рачуне у уговореном року корисник остварује попуст од 5%.

НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ДА ВРШИТЕ ПЛАЋАЊЕ ПУТАРИНЕ ПУТЕМ ГОТОВИНЕ, ИЛИ ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА, У ОБАВЕЗИ СТЕ ДА ОБЕЗБЕДИТЕ ЗАШТИТУ УРЕЂАЈА ОД СЛУЧАЈНОГ ОЧИТАВАЊА

Приликом уласка у траку за електронску наплату путарине, на улазу и на излазу са аутопута, ТАГ одашиље звучне сигнале који обавештавају корисника о успешности трансакције.

Уколико се ТАГ користи у припејд систему, на уласку возила на аутопут на дисплеју се показује стање кредита на ТАГ–у, а на изласку са аутопута износ путарине и преостало стање на кредита на ТАГ-у. Пали се зелено светло на дисплеју, механичка баријера се подиже и возило напушта траку.

TAG uređaj TAG uređaj

Све потребне инструкције о начину постављања ТАГ-а у возило и начину коришћења ТАГ-а на наплатним станицама дате су у Упутству за постављање и коришћење ТАГ уређаја, које сваки корисник добија приликом преузимања ТАГ-а. Корисник је дужан да се придржава наведеног упутства како би ТАГ правилно функционисао.
ico-adobe - Упутство за постављање ТАГ уређаја

ТАГ-ови који су конфигурисани за прву категорију - путничка возила, могу се користити и на другим возилима исте категорије.

Потребна документа

Потребна документа при закључивању уговора и куповини уређаја за Електронску наплату путарине су:

За правна лица:
1. Идентификациони подаци: Назив, адреса, матични број, број рачуна и сл.
2. Решење АПР о упису у регистар
3. Потврда Пореске управе о извршеном евидентирању за ПДВ (образац ПЕПДВ)
4. Потврда Пореске управе о извршеној регистрацији и број ПИБ (образац РЕГ)
5. Копија важеће саобраћајне дозволе за возила за које се издаје и активира ТАГ

За физичка лица:
1. Идентификациони подаци: Увид у личну карту
2. Копија важеће саобраћајне дозволе за возила за које се издаје и активира ТАГ

Дистрибутивна места

Продаја ТАГ уређаја и допуна за електронску наплату путарине (ЕНП) у припејд систему обавља се у 
Корисничком центру ЈП „Путеви Србије“, ул. Устаничка 64/5, Београд и на продајним местима Овлашћених дистрибутера: АМСС - АУТО МОТОСАВЕЗ СРБИЈЕ, ТЕХНО-ЦООП, НИС, ЕУРО ПЕТРОЛ и ПЕТРОЛ ДОО. 

Закључивање Уговора у постпејд систему (само за правна лица) обавља се искључиво у Корисничком центру ЈП „Путеви Србије“, ул. Устаничка 64/5, Београд 
Радно време са корисницима услуга је радним данима од 8:30h до 15:30h

Контакт:

Бесплатан број телефона 0800 111 004
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ico-adobe - Списак продајних места ТАГ уређаја и допуна за електронску наплату путарине (ЕНП) у припејд систему

ico-adobe - Мапа продајних места на територији Србије, за куповину и допуну ТАГ-уређаја за Електронску наплату путарине

ЦЕНА ТАГ УРЕЂАЈА

Цена ТАГ уређаја је: 1.685,00 динара + ПДВ 337,00 динара = 2.022,00 динара

Крајњим корисницима - физичким и правним лицима одобрава се попуст за авансну куповину ТАГ- ова, по следећој скали:

Број купљених ТАГ-ова по једнократној, авансној уплати

Висина попуста
25 - 100 ком. 2%
101 - 300 ком. 4%
301 ком. и више 6%

За авансну уплату допуна ТАГ уређаја одобрава се следећи попуст:

Вредност авансне уплате унете у ТАГ

Попуст на унети износ

10.000,00 - 25.000,00 динара 4%
25.001,00 - 50.000,00 динара 6%
50.001,00 - 100.000,00 динара 8%
од 100.001,00 и више динара 10%

ЛИСТИНГ ПРОЛАЗА ЗА ТАГ УРЕЂАЈЕ

Обавештавамо кориснике ТАГ уређаја да могу да добију листинге о електронској наплати путарине у електронској форми за проласке аутопутем извршене после 01.05.2014. године. Потребно да корисници са веб сајта ЈП „Путеви Србије“ преузму и попуне Захтев у Excel формату и пошаљу на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Листинг садржи податке за један месец, а уколико корисник жели листинг за више месеци потребно је да упути захтеве за сваки месец посебно.

Листинзи се обрађују за претходне временске периоде. Обрађени захтеви се електронским путем достављају корисницима од 20. у месецу за претходни месец.

Уколико корисник жели листинг за временски период пре 01.05.2014.године, потребно је да упути посебан захтев поштом или е-маил у којем ће навести ИД број ТАГ-а и период за који жели листинг.

Корисник треба да користи само Excel фајл који је постављен на сајту без икаквих измена формата фајла и типа података.

Серијски број ТАГ уређаја налази се на самом уређају и уноси се последњих једанаест цифара. Приликом уноса прве цифре која је увек нула иста се аутоматски избрише и остаје уписано десет цифара. Такође, захтев за листинг садржи и колону у коју се уноси ИД број ТАГ уређаја који је наведен у Уговору и садржи девет цифара. Корисник може да изабере по којем броју ће тражити листинг.

E-mail адресу треба уписивати уношењем слова и ознака, а не копирањем линка.

Приликом попуњавања временског периода за који се тражи листинг као последњи датум периода треба уписати наредни дан, нпр: за период 01.10.2014 - 31.10.2014 треба уписати 01.10.2014 - 01.11.2014 с тим што се иза године не уписује тачка.

У правилно попуњеном захтеву поља у која се уносе серијски број ТАГ уређаја и период за који се тражи листинг треба да имају десно поравнање.

ico-adobe - Захтев за листинг пролаза

НАЧИН ПОДНОШЕЊА РЕКЛАМАЦИЈА


1. РЕКЛАМАЦИЈА НА ИСПРАВНОСТ ТАГ УРЕЂАЈА

Рекламацију на исправност ТАГ уређаја могуће је поднети на наплатним станицама и на свим продајним местима овлашћених дистрибутера и то:

- Уколико је ТАГ уређај чија се исправност рекламира, у гарантном року,
- Уколико ТАГ уређај нема на себи трагове физичког оштећења,
- Уколико се након провере овлашћених лица (запослених на наплатним станицама) утврди да очитавње ТАГ уређаја није могуће,
- Уколико након попуњавања образца “Рекламација на исправност ТАГ уређаја” од стране овлашћеног лица, корисник ТАГ уређаја потпише сагласност о условима за замену уређаја.

Након обраде рекламације стручне службе за обраду рекламација ЈП”Путеви Србије” ће контактирати корисника и ускладу са договором извршити испоруку новог ТАГ уређаја.


Рекламација на ТАГ уређај модел KTC TS 3204_02A

Stari TAG uređajУ случају оправдане рекламације корисника на ТАГ уређај модел KTC TS 3204_02A (у даљем тексту: стари ТАГ уређај), који је купљен након ступања на снагу Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС“, бр. 62/2014), исти ће бити замењен новим уређајем модел TRP-4010 (у даљем тексту: нови ТАГ уређај).

Сваки неисправни стари ТАГ уређај биће замењен новим ТАГ уређајем, уз плаћање разлике у цени између два горе наведена модела.


Рекламација на ТАГ уређај модел TRP- 4010

Novi TAG uređajУ случају оправдане рекламације корисника на ТАГ уређај модел TRP- 4010, исти ће бити замењен новим уређајем модел TRP-4010, уколико није прошло више од две године од датума склапања Уговора о куповини ТАГ уређаја.

Сваки неисправни ТАГ уређај модел TRP- 4010 биће замењен новим ТАГ уређајем (исти модел), без плаћања накнаде.


2. РЕКЛАМАЦИЈА НА НЕЛОГИЧНО СКИНУТА СРЕДСТВА СА ТАГ УРЕЂАЈА

У случају рекламација за погрешно скинута средства са ТАГ уређаја корисник подноси рекламацију на прописаном обрасцу који може да преузме на наплатној станици и званичном сајту ЈП "Путеви Србије".

Попуњени образац рекламације за погрешно скинута средства корисник треба да пошаље на е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., или путем поште на адресу ЈП „Путеви Србије“, Љубе Чупе број 5, 11050 Београд.

Рок за подношење рекламације је 30 (тридесет) дана од дана настанка аномалије. Сви захтевани подаци морају бити уписани у образац иначе ће захтев бити одбијен као некомплетан.

ico-adobe - Рекламација износа наплаћене путарине ТАГ уређајем (за отворени систем)

ico-adobe - Рекламација износа наплаћене путарине ТАГ уређајем (за затворени систем)

ico-adobe - Пријава изгубљеног / украденог ТАГ уређаја

Контакт телефони за сва питања, примедбе и проблеме корисника су:

Бесплатан број телефона 0800 111 004
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602