search

Путарине

Korisnicki centar
Mobilna aplikacija
Zadržavanja na naplatnim stanicama

Плаћање путарине платним картицама

ЈП “Путеви Србије”, Banca Intesa и Pexim cardInfo су заједничким пројектом омогућили плаћање путарине на свим наплатним рампама у земљи уз помоћ платних картица.

За плаћање на наплатним рампама у Србији више није потребна готовина ни домаћим, ни страним возачима.

Пракса наплате путарине подигнута је на виши ново и усклађена са стандардима развијених земаља, а може се вршити картицама из програма:MasterCard и Maestro, Visa, American Express, као и домаћом Dina картицом.

Могућност плаћања путарине платним картицама је доступна корисницима свих платних картица, без обзира да ли су их издале домаће или иностране банке.

Путарина се може платити и business картицама, а ради убрзавања поступка корисници нису у обавези да потпишу ПОС рачун.

У случају неправилности при плаћању платним картицама, корисници би требало да се обрате матичној банци код које је издата платна картица.

Уколико ПОС терминал пријави могућу злоупотребу платне картице, инкасант има право да исту задржи.

Plaćanje putarine platnim karticama Plaćanje putarine platnim karticama Plaćanje putarine platnim karticama Plaćanje putarine platnim karticama Plaćanje putarine platnim karticama Plaćanje putarine platnim karticama

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602