Референтни систем

ico-pdfКарта државних путева

ico-pdfКарта референтног система државних путева

ico-pdfДигитализована Google Earth карта државних путева

ico-pdfРеферентни систем наслов

ico-pdfРеферентни систем поднаслови

ico-pdfРеферентни систем саджај

ico-pdfРеферентни систем текст

ico-pdfРеферентни систем одлука

ico-pdfУкупна дужина државних путева

ico-pdfУкупна дужина државних путева I A реда

ico-pdfУкупна дужина државних путева I B реда

ico-pdfУкупна дужина државних путева II A реда

ico-pdfУкупна дужина државних путева II B реда

ico-pdfУкупан број примарних саобраћајних деоница

ico-pdfПримарне саобраћајне деонице I A реда

ico-pdfПримарне саобраћајне деонице I B реда

ico-pdfПримарне саобраћајне деонице II A реда

ico-pdfПримарне саобраћајне деонице II B реда

ico-pdfУкупан број примарних саобраћајних чворова

ico-pdfПримарни саобраћајни чворови по путним правцима