search

Састанци УО

Париз (Француска) - мај 2017

asecap

Друга седница 2017/2 ASECAP Управног одбора одржана је 29. маја 2017.г. у Паризу. 

На седници су разматране приоритетне активности развоја европског транспорта. Представљене су области ASECAP интереса, као што су европски сервис електронске наплате путарине (ЕЕTS), развој концесионих програма, веће инвестирање у европску путну инфраструктуру, фокусирање на конкретне активности у вези са безбедношћу саобраћаја, као и идентификовање ASECAP развојне политике у комплексним и ITS техничким приоритетима који се брзо мењају.

Лисабон (Португалија) - новембар 2016

asecap

Разматрање и оцењивање развоја ситуације у транспорту ЕУ обележило је трећу седницу 2016/3 ASECAP Управног одбора, одржану 14. новембра 2016. године у Лисабону.

Пажња је посвећена декарбонизацији транспорта којим се предвиђа да улога ауто-путева и планирање и финансирање инфраструктуре у ЕУ буду елементи раста, али и безбедне, зелене мобилности. Како је закључено, политичко окружење у ЕУ није благонаклоно према путној инфраструктури. Зато су потребне активности ASECAP-а и свих његових чланова да на свим нивоима промовишу поруку да путеви чине кључни елемент политичког, социјалног и економског зеленог раста у свим ЕУ државама.

Мадрид (Шпанија) - мај 2016

asecap

Од 23. до 25. маја 2016. године, у Мадриду је одржана друга седница 2016/2 ASECAP Управног одбора. 

Главно питање које је разматрано на седници је кључна улога ауто-путева у пружању интегрисане и одрживе мобилности у Европи. Циљ ASECAP-a је спровођење саобраћајне стратегије ЕУ до 2020. године. Да би се сагледали и савладали сви изазови у спровођењу стратегије, седница је била прилика за размишљање о будућности саобраћаја из садашње међународне перспективе.

Варшава (Пољска) - март 2016

asecap

У Варшави је 7. марта 2016. године одржана прва седница 2016/1 ASECAP Управног одбора.

И ова конференција је одржана са циљем да се изнесу идеје и пројекти које би омогућили повећање нивоа безбедности на путевима. ASECAP тежи јачању односа између свих укључених страна: индустрије, креатора политика и надлежних организација са циљем да ауто-путеви у Еуропи остану најсигурније саобраћајнице.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602