search

ASECAP

ASECAP

ASECAP (Association Europeenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages a’ Peage) је Асоцијација европских концесионара аутопутева, конституисана од стране националних асоцијација, компанија или других тела одговорних за финансирање, изградњу, одржавање и оперативност путне инфраструктуре, где приход поменутих компанија делимично или у потпуности се обезбеђује од стране корисника пута.

Мрежа аутопутева у будућој обједињеној Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервиси у циљу повећања безбедности и очувања животне средине на европским путевима, савремени аутопутеви и заштита животне средине, управљање аутопутевима коришћењем савремених телематских система, акције у циљу побољшања безбедности на аутопутевима, национални приступи у израчунавању висине путарине, препоруке за електронску наплату путарине и будући системи за наплату, само су неке од тема којима се бави ASECAP.

Финансирању путне инфраструктуре,  ASECAP придаје велики значај, а посебно концесионим аранжманима који представљају свакако најраширенији вид данашњег проширења постојеће мреже аутопутева у земљама Европске Уније.

Концесиони аранжмани су праћени одговарајућом стратегијом и политиком наплате путарине, чији је главни императив обезбеђење интероперабилности наплатних система.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602