Динамика експропријације на Коридору 10 и Коридору 11 (аутопут Е-763)

Сектор за правне, кадровске и опште послове Јавног предузећа „Путеви Србије“, у периоду од септембра 2008. године до данашњег дана завршио је поступке експропријације којима је омогућена изградња аутопута у укупној дужини од 337,6 км (Коридор 10 – 257,5 км и Коридор 11 (аутопут Е-763) – 80,1 км).

Деонице на којима је завршена експропријација:

Коридор 10

Аутопут Е-75  ( Грабовница – граница са Републиком Македонијом – 97,4км )
1.  Грабовница – Грделица – 7,9км
2.  Грделица – Царичина Долина – 12км
3.  Царичина Долина – Владичин Хан – 14,3км
4.  Владичин Хан – Доњи Нерадовац – 26,2км
5.  Доњи Нерадовац – Српска Кућа – 6км
6.  Српска Кућа – Левосоје – 10км
7.  Левосоје – Букаревац  - 10,3км
8.  Букаревац – граница са Републиком Македонијом – 10,7км

Аутопут Е-80 ( Ниш – граница са Републиком Бугарском –108,1км )
1.  Просек – Црвена Река – 22,5км
2.  Црвена Река – Чифлик – 12,6км
3.  Чифлик – Станичење – 12,2км
4.  Станичење – Пирот исток – 14км
5.  Пирот исток – Суково – 7км
6.  Суково – Димитровград – 8,8км
7.  Обилазница око Димитровграда – граница са Републиком Бугарском – 8,7км
8.  Паралелни ( некомерцијални ) пут од Беле Паланке до Пирота – 22,3км

Аутопут Е- 75, Oбилазница око Београда- граница са Републиком Мађарском
1.  Обилазница око Београда, Батајница – Добановци – 10,5км
2.  Обилазница око Београда, Сектор 5 – 5,5км
3.  Келебија – Суботица ( Y крак ) – 24км
4.  Обилазница око Новог Сада – 12км
5.  Хоргош – Нови Сад ( преостала експропријација на територији Новог Сада, Малог Иђоша, Врбаса, Суботице и Кањиже од км 0 до км 108 )
6.  Петље између Новог Сада и Београда  ( Стара Пазова, Инђија, Ковиљ, Бешка и Марадик )

Коридор 11

Аутопут Е- 763 – 80,1км
1.    Сурчин – Обреновац - 17,6км
2.    Обреновац – Уб - 24км
3.    Уб – Лајковац  - 12,5км
4.    Лајковац – Љиг - 26км

У току је експропријација на следећим деоницама:
1. Ниш – Мердаре - 77км
2. Рума – Нови Сад - 17км

Током 2019. године очекује се почетак експропријације на следећим деоницама:
1.    Појате – Прељина  - 110км
2.    Прељина – Пожега - 31км
3.    Рума - Шабац


Поступак експропријације се спроводи искључиво пред надлежним имовинско правним службама општина и градова кроз чију територију пролази будући аутопут.  ЈП "Путеви Србије",  као корисник експропријације, покреће поступак експропријације подношењем предлога за експропријацију.

Општински орган управе обавештава странке о покретању поступка експропријације и доноси решења о експропријацији. По правноснажности решења о експропријацији, ЈП "Путеви Србије" је дужно да поднесе писану понуду о облику и  висини накнаде за експроприсану имовину.

Висину накнаде за земљиште утврђује пореска управа, док висину накнаде за биљне културе  и објекте утврђују вештаци одговарајуће струке. Споразум о накнади се закључује пред надлежним општинским органом.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Извршни директор
Горан Томић, дипл. правник

**Напомена:  Информација о динамици експропријације на Коридору 10 и Коридору 11 је објављена 24.08.2018.године и важи до објаве нових информација.


Штампа