11.09.19. Javna nabavka br. 79/2019 - Nabavka rezervnog napajanja za poslovni objekat "GAZELA"

11.09.19. Poziv za podnošenje ponuda

11.09.19. Konkursna dokumentacija

03.10.19. Adendum br.1

03.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

10.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda