18.03.19. Javna nabavke br. 154/2018 - Isporuka, ugradnja i puštanje u rad brzih elektropunjača za automobile na naplatnim stanicama

18.03.19. Poziv za podnošenje ponuda

18.03.19. Konkursna dokumentacija

25.03.19. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 1

08.04.19. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 2

08.04.19. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 3

10.04.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

10.04.19. Adendum br.1

10.04.19. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 4

17.04.19. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača

12.07.19. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 5

30.07.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

30.07.19. Adendum br.2

26.08.19. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

03.10.19. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 6

09.10.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

09.10.19. Adendum br. 3

10.10.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

10.10.19. Adendum br. 4