search

Works

22.03.17. Javna nabavka br. 11/2017 - Rušenje kompleksa čeone naplatne stanice Bubanj Potok na km 217+365 državnog puta I-A reda br.1 (autoput E-75)
30.12.16. Heavy Maintenance (upgrading) of the state road IB 23, Section: Pakovraće (Markovica) - Užice, from km 10+485 to km 47+586, L=37,101 km, Contract ID No. RRSP/RRW-IB23UKS/2015-20
26.12.16. Javna nabavka br. 149/2016 – Dodatni radovi na izgradnji autoputa E-75, Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća – Levosoje, od km 934+354,73 do km 942+413,31, regulacija Južne Morave sa pritokama (en)
14.09.16. Javna nabavka br. 29/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I A reda br. 1, deonica: Jagodina - Ćuprija, mostovi preko Crnih Bara
14.09.16. Javna nabavka broj 28/2016 Periodično održavanje objekata na državnom putu I-A reda br. 1, deonica: Ralja – Požarevac – Velika Plana, mostovi preko puta Smederevska Palanka – Krnjevo (en)
05.09.16. Javna nabavka br. 105/2016 – Izgradnja naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu IA reda broj 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica (en)
05.09.16. Rehabilitation of the highway IA (E-75), Section: Novi Sad -Belgrade (right carriageway), from km 111+700 to km 117+200, L=5.5 km, Contract ID No. RRSP/RRW-E75BNS/2015-18
30.08.16. Javna nabavka br. 31/2016 – Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda broj 16, nadvožnjak preko železničke pruge Beograd – Velika Plana na obilaznici oko Mladenovca (ID 01722), deonica: Mladenovac - Topola (en)
30.08.16. Javna nabavka br. 166/2014 – Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 23, deonica: Užice – Zlatibor, Ložionički most u Užicu (ID 1156) (en)
22.07.16. Javna nabavka br. 56/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 33, deonica: Klokočevac - Zamna, klizište Zamna na km 163+300 (en)
22.07.16. Javna nabavka br. 55/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 33, deonica: Klokočevac - Plavna, klizište Plavna na km 154+400 (en)
19.07.16. Javna nabavka br. 57/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 34, deonica: Donji Milanovac - Tekija, klizište Golubinje na km 122+010 (en)
19.07.16. Javna nabavka br. 54/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 29, granični prelaz sa Crnom Gorom – Jabuka – Prijepolje, u mestu Ravne na km 15+300 (en)
18.07.16. Javna nabavka br. 30/2016 – Prојеkаt аutоputа Е-75 (М-22), Bеоgrаd – Nоvi Sаd, LOT 1.1. Prојеktоvаnjе i izgrаdnjа аutоputа Е-75 оd Bеоgrаdа dо Nоvоg Sаdа оd km 108+000 dо km 118+060 – prеоstаli rаdоvi II dео (en)
01.07.16. Javna nabavka br. 72/2016 – Koridor 10, autoput E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, završetak radova na petlji Bujanovac 1 sa izgradnjom deonice od km 933+600 do km 934+354,75 (en)
01.07.16. Heavy Maintenance (Upgrading) of the State Road IB 12, Novi Sad - Zrenjanin, Section: Kać – Zrenjanin 1, Contract Ref. No. RRSP/RW-IB12KZR/2015-19
20.06.16. Javna nabavka br. 7/2016 - Sanacija crnih tačaka na državnom putu IB reda br. 28 – kružni tok u Užicu, veza sa državnim putem IIA reda br. 174 (en)
14.06.16. Javna nabavka br. 121-a/2015 - Sanacija klizišta na državnom putu II-A reda br. 216 deonica Kaonik – Ribare – Vukanja na km 390+050 (en)
13.05.16. Javna nabavka br. 44/2016 - Poboljšanja državnog put II-A reda br. 137 Krupanj - Gračanica (Ljubovija), deonica: Rakići - Ramići L=6,05km
05.04.16. LOT 5 Construction of Noise Barriers on Lot 2: Rehabilitation Works on Motorway E-75 Through Belgrade

PE "Roads of Serbia"

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602