search

Новости

QMS

"Оскар квалитета" 2017

• Инфо о награди

"Оскар квалитета" 2014

• Инфо о награди

18.07.14. Информација о успешној надзорној провери и продужењу сертификата ISO 9001:2008

Након увођења менаџмент система квалитета по међународном стандарду ISO 9001:2008, чија је имплементација трајала 2 године, у априлу 2012.године успешно је спроведена сертификациона провера од стране сертификационог тела ТМС и уручен сертификат по ISO 9001:2008. На тај начин ЈП „Путеви Србије” је кренуло путем свог опредељења да послује по највишим међинародним стандардима.

Систем квалитета у ЈП „Путеви Србије” предстаља значајну стратешку новину у пословању предузећа и дефинисан је тако да доноси јасно дефинисане процесе, већу уређеност, појачану дисциплину, комплетније извештавање и већу фокусираност на корисника. На тај начин је омогућено ефикасније и ефективније управљање процесима, праћење остварења циљева, дефинисање ризика и реаговање на потребе свих заинтересованих страна предузећа.

У оквиру самог предузећа, систем квалитета се континуално унапређује организационо у овкру Кабинета генералног директора, под руководством Представника руководства за квалитет и рада Одбора за квалитета кога чине представници свих сектора.

Такође, као једна од потврда успешне примене система квалитета у ЈП „Путеви Србије”, у оквиру Националне награде за пословну изврсност "Оскар квалитета" 2012.године, Предузеће је освојило трећу награду. Национална награда за пословну изврсност - "Оскар квалитета" додељује се за врхунске резултате постигнуте на развоју и унапређењу организационе и пословне изврсности.

Овом наградом, предузеће се рангира у ред реномираних предузећа која негују принципе савременог пословања, задовољавајући захтеве свих заинтересованих страна односно која послују по највишим међународним стандардима.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602