search

Sektor za održavanje javnih puteva

Издате дозволе за ванредни превоз

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 17.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 16.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 15.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 12.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 11.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 10.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 09.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 08.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 05.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 04.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 03.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 02.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 01.10.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 28.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 27.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 26.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 25.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 24.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 21.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 20.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 19.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 18.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 17.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 14.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 13.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 12.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 11.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 10.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 07.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 06.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 05.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 04.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 03.09.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 31.08.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 30.08.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 29.08.2018.г.

Дозволе за ванредни превоз издате на дан 28.08.2018.г.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602