• У складу са Законом о путевима, управљач јавног пута, Јавно предузеће „Путеви Србије“, дужно је да обавештава јавност и кориснике јавних путева о стању и проходности тих путева преко средстава јавног информисања. У складу са тим, молимо Вас да приликом објављивања информација из овог саопштења, као извор информација наведете Јавно предузеће „Путеви Србије”.

20.05.2019. СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - 17.50

• Аранђеловац – Горња Шаторња, у насељеном месту Доња Трешњевица, од 21.05.2019. до 24.05.2019.године, од 07.00 до 17.00 часова, радови на санацији коловоза уз наизменично пропуштање возила.
• Прекинути су радови на обележавању хоризонталне сигнализације на ауто-путу Е-70, на петљи „Добановци“, у смеру ка Шиду, који су се изводили од 07.05.2019. године, у периоду од 07.00 до 15.00 часова. Јавност ће бити благовремено обавештена о наставку извођења радова.
• Ауто-пут Е-70, Баточина-Појате, у оба смера, до 20.06.2019.године, радови на санацији оштећеног коловоза. У току извођења радова саобраћај се одвија претицајном саобраћајном траком.
• Сјеница - Нова Варош, у близини места Аљиновићи радови на појачаном одржавању уз наизменично пропуштање возила, до 01.04.2020.године.
• Рибарци – Караманица, радови на ургентном одржавању на државном путу уз наизменично пропуштање возила.
• Нема задржавања возила на наплатним станицама на ауто-путевима у Републици Србији.
• Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова:
-на граничним прелазима Хоргош и Батровци, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 180 минута,
-на граничном прелазу Шид, на излазу, задржавање за теретна моторна возила је 240 минута,
-на граничном прелазу Келебија, на излазу, задржавање за теретна моторна возила је 120 минута.
На осталим граничним прелазима нема задржавања.

• Ступањем на снагу новог закона о безбедности саобраћаја на путевима пооштрена је казнена политика за велики број прекршаја у саобраћају, стога апелујемо да сви учесници у саобраћају, због своје безбедности и безбедности других учесника у саобраћају, поштују саобраћајне прописе и прилагоде брзину кретања условима на путу.

20.05.2019. СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - 14.10

• Велика Моштаница – Вранић, код места Мељак, наставак радова на редовном одржавању путног објекта. Наизменично пропуштање возила уз семафорску сигнализацију. Планирно трајње до 01.07.2019. године.
• Ауто-пут Е-75, од 20.05.2019.године радови на појачаном одржавању на мосту преко пута код Параћина. За саобраћај ће бити затворена лева коловозна трака ауто-пута (смер Београд - Ниш), а саобраћај ће бити преусмерен на десну коловозну траку. Из правца Ниша возачи ће користити претицајну саобраћајну траку, а из правца Београда возну саобраћајну траку. Током извођења радова, затвара се искључење са ауто-пута, на петљи „Параћин“ из правца Ниша ка Београду, а саобраћај ће се преусмерити на алтернативне правце, најближе петље. Планирано трајање 40 дана.
• Београд –Панчево, радови на поправци моста преко реке Тамиш. У току трајања радова коловозна трака ка Панчеву је затворена, а саобраћај је преусмерен у коловозну траку према Београду, саобраћај се одвија двосмерно.
• Ауто-пут Е-763, до 15.06.2019. године, у периоду од 08.00 до 17.00 часова, радови на редовном одржавању. У зони радова саобраћај се одвија успорено.
• Ауто-пут Е-70, Батровци-Кузмин 1(1,5 км од искључења за Кузмин) - радови на рехабилитацији пута и унапређењу безбедности саобраћаја, до 03.06.2019.године. За време извођења радова, у смеру Батровци-Београд, саобраћај се одвија двосмерно на левом полупрофилу ауто-пута.

• Нема задржавања возила на наплатним станицама на ауто-путевима у Републици Србији.

• Према информацијама Управе граничне полиције у 13.15 часова:
-на граничном прелазу Шид, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 240 минута,
-на граничном прелазу Батровци, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 180 минута,
-на граничном прелазу Хоргош, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 180 минута,
-на граничном прелазу Келебија, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 120 минута,
-на граничном прелазу Градина, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 40 минута.
-на граничном прелазу Бачка Паланка, на улазу, обустављен теретни саобраћај због нестанка електричне енергије.

На осталим граничним прелазима нема задржавања.

• Ступањем на снагу новог закона о безбедности саобраћаја на путевима пооштрена је казнена политика за велики број прекршаја у саобраћају, стога апелујемо да сви учесници у саобраћају, због своје безбедности и безбедности других учесника у саобраћају, поштују саобраћајне прописе и прилагоде брзину кретања условима на путу.

20.05.2019. СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - 07.50

• Чачак (Дракчићи) - Дракчићи, од бензинске пумпе „Лукоил“ у улици Др. Драгише Мишовића у Чачку до насеља Горичани - oд 20.05.2019. до 24.05.2019. године, oд 08.00 до 17.00 часова, радови на редовном одржавању уз наизменично пропуштање возила.
•Ауто-пут Е-75, од петље „Батајница“ до петље „Нови Бановци“ - радови на санацији оштећеног коловоза до 24.05.2019. године. У току извођења радова за саобраћај затворена коловозна трака у смеру Београд – Нови Сад, као и део петље Нови Бановци (изливно-уливне рампе – искључење из Београда за Нове Бановце и укључење из Нових Бановаца ка Новом Саду). Саобраћај ка Новом Саду преусмерен у крајњу леву претицајну саобраћајну траку из супротног смера.
•Ауто-пут Е-75, радови на редовном одржавању асфалтних дилатационих спојница на четири моста, на левој коловозној траци, на мостовима који су удаљени од граничног прелаза Хоргош 25 km, 32 km, 91 km и 114 km (Зрењанинска петља). На сваком мосту, у зони радова, саобраћај ће се у првој фази одвијати претицајном саобраћајном траком, а у другој фази зауставном саобраћајном траком. Радови почињу од моста који је 32 km удаљен од граничног прелаза Хоргош, затим на мостовима удаљеним 25 km, 91 km и 114 km. Планирано трајање радова до 06.06.2019. године.
• Лесковац – Стројковце - до 31.05.2019. године, од 07.00 до 15.00 часова, радови на пресвлачењу асфалт-бетоном, уз наизменично пропуштање возила. 
• Зона петље „Љиг“ - радови на изградњи раскрснице за место Бранчић, до 25.05.2019. године. У току извођења радова на снази је привремени режим са двосмерним одвијањем саобраћаја.

• Нема задржавања возила на наплатним станицама на ауто-путевима у Републици Србији.

• Према информацијама Управе граничне полиције у 07.15 часова:
-на граничном прелазу Шид, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 240 минута,
-на граничном прелазу Батровци, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 180 минута,
-на граничном прелазу Хоргош, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 180 минута,
-на граничном прелазу Келебија, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 60 минута,
-на граничном прелазу Градина, на излазу, задржавање за теретна моторна возила je 90 минута.
-на граничном прелазу Бачки Виногради, обустава саобраћаја на улазу и излазу, за путничка моторна возила због пада система.
На осталим граничним прелазима нема задржавања.

 

• Ступањем на снагу новог закона о безбедности саобраћаја на путевима пооштрена је казнена политика за велики број прекршаја у саобраћају, стога апелујемо да сви учесници у саобраћају, због своје безбедности и безбедности других учесника у саобраћају, поштују саобраћајне прописе и прилагоде брзину кретања условима на путу.