search

ASECAP

ASECAP

ASECAPASECAP (Association Europeenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages a’ Peage) je Asocijacija evropskih koncesionara autoputeva, konstituisana od strane nacionalnih asocijacija, kompanija ili drugih tela odgovornih za finansiranje, izgradnju, održavanje i operativnost putne infrastrukture, gde prihod pomenutih kompanija delimično ili u potpunosti se obezbeđuje od strane korisnika puta.

Mreža autoputeva u budućoj objedinjenoj Evropi, naplata putarine, elektronska naplata, dodatni servisi u cilju povećanja bezbednosti i očuvanja životne sredine na evropskim putevima, savremeni autoputevi i zaštita životne sredine, upravljanje autoputevima korišćenjem savremenih telematskih sistema, akcije u cilju poboljšanja bezbednosti na autoputevima, nacionalni pristupi u izračunavanju visine putarine, preporuke za elektronsku naplatu putarine i budući sistemi za naplatu, samo su neke od tema kojima se bavi ASECAP.

Finansiranju putne infrastrukture,  ASECAP pridaje veliki značaj, a posebno koncesionim aranžmanima koji predstavljaju svakako najrašireniji vid današnjeg proširenja postojeće mreže autoputeva u zemljama Evropske Unije.

Koncesioni aranžmani su praćeni odgovarajućom strategijom i politikom naplate putarine, čiji je glavni imperativ obezbeđenje interoperabilnosti naplatnih sistema.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602