18.09.18. Radovi u toku na Sektoru 4, Obilaznice oko Beograda