search

Radovi

17.10.18. Javna nabavka br. 19/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br. 22, deonica: Velika Moštanica – Vranić, most preko postojećeg puta za Meljak
05.07.18. Nabavka radova br. N29/2018 - Izgradnja instalacija javnog osvetljenja na autoputu IA reda br.1, deonica: AT “Lasta” - “Bubanj potok”
27.06.18. Javna nabavka br. 57/2018 - Uvođenje zatvorenog sistema naplate putarine na deonicama autoputa: Niš - granica sa Republikom Makedonijom, Niš - granica sa Republikom Bugarskom i Obrenovac - Preljina
27.06.18. Javna nabavka br. 34/2018 - Projektovanje i izgradnja naplatnih stanica na državnim putevima A1 (Autoput E-75) krak ka Makedoniji, A4 (Autoput E-80) - krak ka Bugarskoj i A2 (Autoput E-763) - deonica Obrenovac - Preljina
08.06.18. Pojačano održavanje državnog puta IB 35, deonica: Kladovo - Brza Palanka, od km 11+160 do km 34+419, L=23,259 km RRSP/RRW-IB35KBP/2018-01
08.06.18. Pojačano održavanje državnog puta IB 23/28, deonica: Kneževići - Bela Zemlja - Užice, od km 145+140 do km 160+374, L=15.234 km RRSP/RRW-IB2328KBZU/2018-03
08.06.18. Pojačano održavanje državnog puta IB 29 deonica: Prijepolje - Sjenica 3 (Medare), od km 39+100 do km 52+900 L=13,800 km RRSP/RRW-IB29PS/2018-02
30.05.18. Javna nabavka br. 47/2018 - Izgradnja dela obilaznog puta oko Zrenjanina od km 4+915.11 do km 8+600.84, sa dve kružne raskrnice i izgradnjom mosta preko kanala Begej
22.05.18. Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja
16.05.18. Improving state roads IB category, No. 15 and IB category, No. 12 in Sombor/Serbia with financial assistance from the "Interreg IPA Cross- border Cooperation Programme Hungary-Serbia". Project ID: HUSRB/1602/21/0061
24.04.18. Javna nabavka br. 164/2017 - Periodično održavanje - sanacija crnih tačaka na državnom putu IB reda br. 34 (Porečki most - Đerdap I), raskrsnica državnih puteva IB reda br.34 i IIB reda br.396, na km 47+039 (skretanje za Miroč i Brzu Palanku)
16.04.18. Javna nabavka br. 27/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda broj 22, deonica: Raška - Novi Pazar, most preko Banjske reke na banjskoj petlji u Novom Pazaru na km 253+890
10.04.18. Javna nabavka br. 171/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-B reda br. 22, deonica: Zagrađe - Gornji Milanovac km 317+050, most preko potoka Garibovac - Lukića most
10.04.18. Javna nabavka br. 170/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-B reda br. 22, deonica: Zagrađe - Gornji Milanovac km 320+400, most preko potoka Suva Jaruga - Đorđevića most
30.03.18. Javna nabavka br. 79/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-B reda br. 21, deonica: Valjevo - Kosjerić, most preko reke Kladorube - Partizanski most na km 169+650
30.03.18. Javna nabavka br. 74/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu II-A reda br. 187, deonica: Velika Drenova - Grabovac, most preko Mijajlovačke reke u Medveđi
29.03.18. Pojačano održavanje državnog puta IA 3, deonica: granica HR/SR (Batrovci) - Kuzmin 1 (autoput), od km 0+554,86 do km 22+196,11 levi kolovoz, od km 0+564,64 do km 22+229,16 desni kolovoz, ID Ugovora: RRSP/RRW-IA3BK/2017-07
15.03.18. Javna nabavka br. 188/2017 - Zamena opreme sistema za naplatu putarine (kamera i antena prve generacije, starog tipa distributera)
14.03.18. Javna nabavka br. 93/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-A reda br. 1, most preko Novih Bara na km 713+680
14.03.18. Javna nabavka br. 27/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-A reda br. 1, most preko puta kod Paraćina na km 740+850

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602