search

Radovi

22.08.17. Javna nabavka u pregovaračkom postupku br. 109/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IB reda broj 29, most preko reke Uvac, deonica: Aljinovići - Sjenica km 335+627
22.08.17. Javna nabavka u pregovaračkom postupku br. 108/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata državnom putu IB reda broj 22, most preko Jablaničkog potoka u Batnjaku, deonica: Raška – Novi Pazar km 461+944
03.08.17. Javna nabavka br. 32/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br. 23, Konjevići - Beljina, obilaznica Čačka - vijadukt Čačak na km 609+800 do km 610+200
01.08.17. Javna nabavka br. 79/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu - kružni tok državnog puta IB reda br. 23 i Dositejeve ulice u Trsteniku
25.07.17. Javna nabavka br. 63/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-B reda br. 21, deonica: Požega - Arilje, most preko reke Đetinje - Lekovića most na km 2+187
24.07.17. Javna nabavka br. 71/2016 - Periodično održavanje državnog puta IIB reda br. 12, deonica od km 153+861 (izlazak iz naseljenog mesta Begeč) do km 156+884 (ulazak u naseljeno mesto Futog)
24.07.17. Javna nabavka br. 15/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu IIA reda br. 102 (na km 43+850) - kružna raskrsnica u Molu
19.07.17. Javna nabavka br. 33/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda broj 23 - nadvožnjak u Kraljevu
19.07.17. Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda broj 1, most preko železničke pruge Topčider - Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda broj 1 Beograd - Niš sa Smederevo
12.07.17. Javna nabavka br. 13/2016 - Pojačano održavanje kolovoza raskrsnice državnog puta IB reda br. 13 i ulice Svetosavske u Kikindi
08.06.17 Izvodjenje preostalih radova, Sektor B5.3 – izgradnja petlje Petlovo Brdo i Orlovača – Konačno rešenje
02.06.17. Javna nabavka br. 14/2017 – Montažno – demontažni objekat na naplatnoj stanici “Dimitrovgrad”
30.05.17. Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda br.1, most preko železničke pruge Topčider - Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda br. 1 Beograd - Niš sa Smederevom
30.05.17. Javna nabavka br. 48/2017 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 13, deonica: Kikinda - ulaz u Bašaid od km 85+600 do km 88+773
19.05.17. Javna nabavka br. 38/2017 - Održavanje dela državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji
17.05.17. Javna nabavka br. 78/2016 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 38, Kruševac - Razbojna, deonica: Šumice - Mudrakovac, od km 74+621,33 do km 75+412,75 L=774,2m
16.05.17. Javna nabavka br. 129/2016 - Koridor 10 /E-75/ - elektro radovi na petlji „Preševo“
22.03.17. Javna nabavka br. 11/2017 - Rušenje kompleksa čeone naplatne stanice Bubanj Potok na km 217+365 državnog puta I-A reda br.1 (autoput E-75)
30.12.16. Pojačano održavanje državnog puta IB 23, deonica: Pakovraće (Markovica) - Užice, od km 10+485 do km 47+586, L=37,101 km, ID br. Ugovora: RRSP/RRW-IB23UKS/2015-20
26.12.16. Javna nabavka br. 149/2016 – Dodatni radovi na izgradnji autoputa E-75, Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća – Levosoje, od km 934+354,73 do km 942+413,31, regulacija Južne Morave sa pritokama

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602