search

Usluge

08.08.17. Javna nabavka br. 101/2017 - Akcioni planovi za zaštitu od buke na državnim putevima I i II reda
01.08.17. Javna nabavka br. 92/2017 - Tehnički pregled objekata - naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državanom putu IA reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica
27.07.17. Javna nabavka br. 85/2017 - Osiguranje zaposlenih
19.07.17. Javna nabavka br. 89/2017 - Pregled mostova koji nisu uneti u bazu podataka
19.07.17. Javna nabavka br. 64/2017 - Registar energetskih potrošača u svrhu poboljšanja energetske efikasnosti na državnim putevima prvog reda
19.07.17. Javna nabavka br. 136/2016 - Održavanje komunikacione infrastrukture ITS
14.07.17. Javna nabavka br. 82/2017 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP «Putevi Srbije»
14.07.17. Javna nabavka br. 75/2017 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta preko Glogovačkog potoka sa pripadajućom raskrsnicom na državnom putu IIA reda broj 158, deonica: Aleksinac - Katun
11.07.17. Javna nabavka br. 107/2016 - Angažovanje vatrogasne jedinice na državnom putu A1, Obilaznica oko Beograda
06.07.17. Javna nabavka br. 77/2017 - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda za period 2013-2015. godine
30.06.17. Javna nabavka br. 78/2017 - Revizija finansijskih izveštaja
23.06.17. Provera ispunjenosti indikatora napretka projekta i ostvarenja uslova za povlačenje sredstava zajma, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-PM/2017-06
16.06.17. Javna nabavka br. 27/2017 – Održavanje i sanacija video nadzora u nadležnosti SUISS.
14.06.17. Javna nabavka br. 28/2017 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja
07.06.17. Javna nabavka br. 34/2017 – Nabavka elektronskih komunikacionih usluga – internet
06.06.17. Javna nabavka br. 30/2017 - Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina
06.06.17. Javna nabavka br. 70/2017 - Izrada tehničke dokumentacije za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 351 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Umčara, deonica: Umčari – petlja Umčari
02.06.17. Javna nabavka br. 67/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 28, od Malog Zvornika do Gračanice
02.06.17. Javna nabavka br. 25/2017 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje „MEGA – HERMES“
18.05.17. Javna nabavka br. 22/2017 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko Kozaračke reke u mestu Grdelica na državnog puta IIA 158 i površinske raskrsnice državnog puta IIA 158 i državnog puta IIB 438, u mestu Grdelica

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602