search

Usluge

18.05.17. Javna nabavka br. 22/2017 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko Kozaračke reke u mestu Grdelica na državnog puta IIA 158 i površinske raskrsnice državnog puta IIA 158 i državnog puta IIB 438, u mestu Grdelica
18.05.17. Javna nabavka br. 8/2017 - Izvršenje vanrednih i dva redovna šestomesečna servisa PP sredstava, oprime i uređaja
17.05.17. Javna nabavka br. 19/2017 - Konsultanske usluge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima (HR Management)
15.05.17. Javna nabavka br. 23/2017 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2016. godinu
12.05.17. Kampanje za podizanje svesti o bezbednosti saobraćaja u školama u neposrednoj blizini deonica iz Projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS2-RSAC/2016-07
10.05.17. Obuka i sertifikacija revizora bezbednosti saobraćaja, ID br. Ugovora: RRSP/CS2-RSATC/2016-06
28.04.17. Javna nabavka br. 24/2017 - Osiguranje novca u transportu
27.04.17. Javna nabavka br. 158/2016 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB -19, deonica: Vizić – Erdevik, km 3+817 – km 11+740, L =7,92 km
25.04.17. Javna nabavka br. 18/2017 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere - MICROSOFT licence
24.04.17. Revizija bezbednosti saobraćaja u toku izrade glavnih projekata pojačanog održavanja deonica iz četvrte godine Projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RSA4/2017-05
24.04.17. Tehnička kontrola glavnih projekata pojačanog održavanja deonica iz četvrte godine Projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-TC4/2017-04
21.04.17. Javna nabavka br. 17/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IIA reda broj 152, od Topole do Bućinog groba
20.04.17. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IA 1, IB 33 i IB 34: Lot 1: IA 1, Ražanj - Aleksinac, Lot 2: IB 22, Požarevac - Lješnica, i Lot 3: IB 34, Bratinac - Braničevo, ID: RRSP/CS3-RRD4-3/2017-02
20.04.17. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IB 15 i IB 21: Lot 1: IB 15, Sombor (Industrijska zona) - Kula, L=39,445 km i Lot 2: IB 21, Ivanjica - Sjenica, L=38,300 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RRD4-2/2017-01
20.04.17. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IA 1, IB 22 i IIA 147: Lot 1: IA 1, Brestovac - Doljevac, Lot 2: IB 22, Ušće - Raška, Lot 3: N.Pazar - Ribariće i Lot 4: IIA 147, S.Palanka – V.Plana, ID: RRSP/CS3-RRD4-1/2017-03
17.03.17. Javna nabavka br. 3/2017 - Tehnički pregled objekata - kompleks čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj 1 (autoput E-75) na km 605+635 i baze za održavanje puteva K.O. Vrčin, opština Grocka, grad Beograd
17.03.17. Javna nabavka br. 4/2017 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i međunarodnih platnih kartica
13.03.17. Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka
10.03.17. Javna nabavka br. 5/2017 – Nadzor na rehabilitaciji državnog puta IA reda (autoput E-75), Novi Sad – Beograd (desna kolovozna traka) km 111+700 – 117+200, L=5,5 km
24.02.17. Javna nabavka br. 124/2016 - Specijalizovana obuka za projektovanje i upravljanje ITSS-a – faza 2

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602