search

Usluge

19.10.18. Javna nabavka br. 94/2018 - Izrada multimedijalnih sadržaja (filmovi, prezentacije za kongrese, seminare)
19.10.18. Javna nabavka br. 93/2018 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije
12.10.18. Javna nabavka br. 33/2018 - Održavanje i sanacija znakova sa izmenljivom signalizacijom u nadležnosti SUISS
09.10.18. Javna nabavka br. 75/2018 - Usluga održavanja BVK sistema poslovnog objekta Gazela
28.09.18. Javna nabavka br. 77/2018 - Plan detaljne regulacije i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB reda br. 19, deonica: Neštin - Vizić - Erdevik od km 0+000 do km 13+700 (L=13,70km)
28.09.18. Javna nabavka br. 74/2018 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju putnih objekata - tunela na državnom putu IB reda br. 34, deonica: Golubac - Donji Milanovac
26.09.18. Javna nabavka br. 50/2018 - Studija umanjenja emisija ugljen dioksida zamenom postojećih grejnih tela i rashladnih uređaja upotrebom toplotnih pumpi
26.09.18. Javna nabavka br. 49/2018 - Studija izvodljivosti zamene postojećih električnih grejnih tela i rashladnih uređaja inverterima sa cost benefit analizom
25.09.18. Javna nabavka br. 52/2018 - Izrada glavnog projekta za upravljanje potrošnjom energenata na objektu Gazela
21.09.18. Javna nabavka br. 89/2018 - Izrada izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad - Ruma - Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac - Loznica i izrada Idejnog projekta
13.09.18. Javna nabavka br. 68/2018 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja
12.09.18. Javna nabavka br. 69/2018 - Redovno i vanredno servisiranje opreme, sredstava i uređaja za zaštitu od požara
11.09.18. Javna nabavka br. 82/2018 - Održavanje voznog parka u Nišu
07.09.18. Javna nabavka br. 79/2018 - Dopunsko lasersko snimanje i obrada postojećih laserskih podataka za potrebe izrade novog rešenja Idejnog projekta i Projekta za građevinsku dozvolu autoputa Е-761, deonica: Kruševac (Koševi) - Adrani
07.09.18. Javna nabavka br. 78/2018 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP "Putevi Srbije"
30.08.18. Javna nabavka br. 72/2018 – Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 26 od Banje Koviljače do Malog Zvornika
29.08.18. Javna nabavka br. 54/2018 - Definisanje indikatora energetske efikasnosti i ciljeva uštede JP "Putevi Srbije"
29.08.18. Javna nabavka br. 53/2018 - Izrada plana i programa energetske efikasnosti JP "Putevi Srbije"
27.08.18. Javna nabavka br. 76/2018 – Geodetsko snimanje, izrada DTM-a i topografskog plana za trasu autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina
24.08.18. Javna nabavka br. 70/2018 - Kolektivno osiguranje zaposlenih

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602