search

Usluge

21.12.16. Javna nabavka br. 176/2016 – Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine
15.12.16. Javna nabavka br. 120/2016 - Usaglašavanje rasporeda brojača sa novim referentnim sistemom državnih puteva
02.12.16. Revizija bezbednosti saobraćaja u toku izrade glavnih projekata pojačanog održavanja deonica iz treće godine Projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RSA3/2016-15
02.12.16. Tehnička kontrola glavnih projekata pojačanog održavanja deonica iz treće godine Projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-TC3/2016-14
29.11.16. Javna nabavka br. 106/2016 - Nadzor na izgradnji naplatnih stanica i uspostavljanju zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig – Subotica
28.11.16. Javna nabavka br. 114/2016 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima
18.11.16. Javna nabavka br. 150/2015 - Održavanje opreme i objekta – operativni nadzorni centar
03.11.16. Finansijska revizija projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-PFA/2015-17
26.10.16. Javna nabavka br. 71/2015 - Revizija bezbednosti saobraćaja Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta
24.10.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IA 1, IB 33, IB 39 i IIA 186: Niš 1 (Trupale) – Niš 3 (Batušinac), Negotin - Mokranje), Babušnica - Svođe, Ćuprija - Despotovac, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RRD3-3/2016-13
23.10.16. Javna nabavka br. 70/2015 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima
20.10.16. Javna nabavka br. 161/2015 - Otklanjanje neusaglašenosti elemenata centralnog sistema upravljanja na ITS objektima
06.10.16. Javna nabavka br. 87/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 21 sa putnim objektom preko reke Dobrave, na km 76+795, deonica: Šabac (Lojanice) – Lojanice
05.10.16. Javna nabavka br. 128/2016 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Kolubare
05.10.16. Javna nabavka br. 99/2016 - Baza podataka o nestabilnim terenima – unos podataka iz registratora u bazu podataka o nestabilnim terenima
05.10.16. Javna nabavka br. 95/2016 - Prva faza pregleda tunela i unos podataka u bazu
03.10.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IA 1 i IA 3: Ražanj 1 - Paraćin 1, Aleksinac 1 - Ražanj 1, Sremska Mitrovica - Ruma 1 i Ruma 1 – Pećinci 1, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RRD3-2/2016-12
03.10.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva: Zrenjanin (Ečka) - Ečka, Kosjerić (Varda) - Požega, Ivanjica - Sjenica i Raška (K. Mitrovica) - Novi Pazar (Banja), ID br.Ugovora: RRSP/CS3-RRD3-1/2016-11
27.09.16. Javna nabavka br. 38/2016 - Izrada izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini u JP "Putevi Srbije"
19.09.16. Javna nabavka br. 37/2016 – Osiguranje službenih vozila

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602