search

Usluge

17.03.17. Javna nabavka br. 3/2017 - Tehnički pregled objekata - kompleks čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj 1 (autoput E-75) na km 605+635 i baze za održavanje puteva K.O. Vrčin, opština Grocka, grad Beograd
17.03.17. Javna nabavka br. 4/2017 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i međunarodnih platnih kartica
13.03.17. Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka
10.03.17. Javna nabavka бр. 5/2017 – Nadzor na rehabilitaciji državnog puta IA reda (autoput E-75), Novi Sad – Beograd (desna kolovozna traka) km 111+700 – 117+200, L=5,5 km
24.02.17. Javna nabavka br. 124/2016 usluga - Specijalizovana obuka za projektovanje i upravljanje ITSS-a – faza 2
23.02.17. Javna nabavka br. 150/2016 - Studija odnosa zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara i mreže državnih puteva
08.02.17. Javna nabavka br. 1/2017 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu autoputa Е-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Surčin - Obrenovac (L=17,00km)
25.01.17. Javna nabavka br. 118/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 328 sa putnim objektom preko reke Ub, na km 1+900, deonica: Gola Glava – Joševa (Gola Glava)
18.01.17. Javna nabavka br. 96/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 352 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Kolara, deonica: Smederevo (Kolari) – petlja Kolari
21.12.16. Javna nabavka br. 176/2016 – Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine
15.12.16. Javna nabavka br. 120/2016 - Usaglašavanje rasporeda brojača sa novim referentnim sistemom državnih puteva
02.12.16. Revizija bezbednosti saobraćaja u toku izrade glavnih projekata pojačanog održavanja deonica iz treće godine Projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RSA3/2016-15
02.12.16. Tehnička kontrola glavnih projekata pojačanog održavanja deonica iz treće godine Projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-TC3/2016-14
29.11.16. Javna nabavka br. 106/2016 - Nadzor na izgradnji naplatnih stanica i uspostavljanju zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig – Subotica
28.11.16. Javna nabavka br. 114/2016 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima
18.11.16. Javna nabavka br. 150/2015 - Održavanje opreme i objekta – operativni nadzorni centar
03.11.16. Finansijska revizija projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-PFA/2015-17
26.10.16. Javna nabavka br. 71/2015 - Revizija bezbednosti saobraćaja Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta
24.10.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IA 1, IB 33, IB 39 i IIA 186: Niš 1 (Trupale) – Niš 3 (Batušinac), Negotin - Mokranje), Babušnica - Svođe, Ćuprija - Despotovac, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RRD3-3/2016-13
23.10.16. Javna nabavka br. 70/2015 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602