search

Zapisnici o otvaranju ponuda

2017.

Javna nabavka br. 1/2017 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu autoputa E-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Surčin - Obrenovac

Javna nabavka br. 3/2017 - Tehnički pregled objekta - kompleks čeone naplatne stanice na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75)

Javna nabavka br. 4/2017 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i inostranih platnih kartica

Javna nabavka br. 5/2017 - Nadzor na rehabilitaciji državnog puta IA reda (autoputa E-75), Novi Sad - Beograd (desna kolovozna traka)

Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka

Javna nabavka br. 9/2017 - Dodatini radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II-B reda br. 355, deonica Čačak - Šiljkovica, Caganje na km 13+200

Javna nabavka br. 10/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju mostova i tunela na državnom putu IB reda br. 23 i državnom putu IB reda br. 21, deonica: Požega-Užice, nadvožnjak preko pruge i puta

Javna nabavka br. 11/2017 - Rušenje kompleksa čeone naplatne stanice Bubanj Potok na km 217+365 državnog puta IA reda br.1 (autoput E75)

2016.

Javna nabavka br. 10/2016 - Nabavka dostavnih vozila za tehničku službu

Javna nabavka br. 24/2016 - Održavanje telefonskih centrala i telefonske opreme

Javna nabavka br. 28/2016 - Periodično održavanje objekata na putu I A reda broj 1, deonica Ralja - Požarevac - Velika Plana, mostovi preko puta Smederevska Palanka - Krnjevo

Javna nabavka br. 29/2016 - Periodično održavanje objekata na putu I A reda broj 1, deonica Jagodina - Ćuprija, most preko Crnih Bara

Javna nabavka br. 36/2016 - Nadzor službenih vozila putem GPS-a

Javna nabavka br. 37/2016 - Osiguranje službenih vozila

Javna nabavka br. 38/2016 - Izrada izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini u JP "Putevi Srbije"

Javna nabavka br. 40/2016 - LOT1.1 Projektovanje i izgradnja autoputa E-75 od Beograda do Novog Sada od km 108+000 do km 118+060 - nadzor na preostalim radovima II deo

Javna nabavka br. 41/2016 - Nabavka osnovnih sredstava za zaštitu od požara kao i oznaka obaveštenja upozorenja zabrana i obeležavajućih prsluka

Javna nabavka br. 45/2016 - Sitan inventar za tehničko-domarsko održavanje

Javna nabavka br. 48/2016 - Telefonski i faks aparati za poslovne prostorije i novoizgrađene naplatne stanice

Javna nabavka br. 76/2016 - Integracija postojećih PMIS u otvorenu bazu putno metereoloških podataka

Javna nabavka br. 82/2016 - Prednumeracija i testiranje novih kartica, namotavanje na hilzne i pakovanje u foliju

Javna nabavka br. 85/2016 - Oprema za monitoring centar

Javna nabavka br. 86/2016 - Naftni derivati za službena vozila

Javna nabavka br. 87/2016 - Odluka o obustavi - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB 21 sa putnim objektom preko reke Dobrave

Javna nabavka br. 88/2016 - Alat za tehničku službu

Javna nabavka br. 89/2016 - Troškovi održavanja licenci ArcGIS-a za 2016/2017 godinu

Javna nabavka br. 93/2016 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije

Javna nabavka br. 94/2016 - Integracija spoljašnje komunikacione mreže faza 2

Javna nabavka br. 95/2016 - Prva faza pregleda tunela i unos podataka u bazu (2.deo)

Javna nabavka br. 96/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 352 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Kolara, deonica: Smederevo (Kolari) – petlja Kolari

Javna nabavka br. 97/2016 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava

Javna nabavka br. 98/2016 - Realizacija projekata virtuelnih petlji i termalnih kamera na tunelima na DP A1, Obilaznica oko Beograda, faza 1

Javna nabavka br. 99/2016 - Baza podataka o nestabilnim terenima - unos podataka iz registra u bazu podataka o nestabilnim terenima

Javna nabavka br. 100/2016 - Alarmi "panik" tasteri, reflektori, vibro senzori i senzori detekcije otvaranja kasa vrata i prozora

Javna nabavka br. 102/2016 - Nameštaj po meri za naplatne stanice i poslovne prostorije

Javna nabavka br. 103/2016 - Instalacija promenljive vetikalne signalizacije

Javna nabavka br. 104/2016 - Nabavka kancelarijskog nameštaja za poslovne prostorije

Javna nabavka br. 105/2016 - Izgradnja naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I A reda broj 1, deonica Sirig - Subotica

Javna nabavka br. 106/2016 – Nadzor na izgradnji naplatnih stanica i uspostavljanju zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica

Javna nabavka br. 108/2016 - Električna energija

Javna nabavka br. 113/2016 - Zamena video opreme za kontrolu video nadzorom novom tehnologijom na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 114/2016 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

Javna nabavka br. 118/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 328 sa putnim objektom preko reke Ub, na km 1+900, deonica: Gola Glava – Joševa (Gola Glava)

Javna nabavka br. 119/2016 - HTZ oprema

Javna nabavka br. 120/2016 - Usaglašavanje rasporeda brojača sa novim referentnim sistemom državnih puteva

Javna nabavka br. 122/2016 - Proširenje opreme upravljačko-informacionih sistema u naplati putarine AOP-a

Javna nabavka br. 124/2016 - Specijalizovana obuka za projektovanje i upravljanje ITSS-a - faza 2

Javna nabavka br. 125/2016 - Novogodišnji paketići za decu radnika

Javna nabavka br. 126/2016 - Oprema za operativni i nadzorni centar

Javna nabavka br. 128/2016 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Kolubare

Javna nabavka br. 150/2016 - Studija odnosa zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara i mreže državnih puteva

Javna nabavka br. 157/2016 - Svetleći panoi - cenovnici za zatvoreni sistem naplate na naplatnim stanicama na deonici Stara Pazova - Subotica

Javna nabavka br. 176/2016 - Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine

2015.

Javna nabavka br. 4/2015 - LOT 6 Nadzor na radovima na izgradnji zidova za zaštitu od buke na deonici autoputa E-75 od petlje Tranšped do Vrčina

Javna nabavka br. 22/2015 - Glavni projekat poboljšanja javnog osvetljenja od AT Lasta do Bubanj Potoka

Javna nabavka br. 70/2015 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima

Javna nabavka br. 71/2015 - Revizija bezbednosti saobraćaja Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta

Javna nabavka br. 89/2015 - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75) na km. 605+635 i baze za održavanje puteva u K.O. Vrčin opština Grocka grad Beograd

Javna nabavka br. 102/2015 - Periodična provera protiv požarnih sistema na tunelima

Javna nabavka br. 132/2015 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme

Javna nabavka br. 157/2015 - Potrpšni materjal i delovi opreme sistema za tunele na obilaznici oko Beograda

Javna nabavka br. 161/2015 - Otklanjanje neusaglašenosti elemenata centralnog sistema upravljanja na ITS objektima

2014.

Javna nabavka br. 166/2014 - Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu I B reda broj 23, deonica: Užice - Zlatibor, Lozionički most u Užicu

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602