search

Integrisani menadžment sistemi

Integrisani menadžment sistemi

Sertifikati za visok kvalitet poslovanja Javnog preduzeća Putevi Srbije Sertifikati za visok kvalitet poslovanja Javnog preduzeća Putevi Srbije


juli 2016.

Razvoj poslovne izvrsnosti baziran na integrisanim menadžment sistemima u JPPS doživljava svoju ekspanziju. Višegodišnji rad na unapređenju menadžmen sistema, koji je započet 2011. godine na dobro utemeljenom osnovnom modelu, pokazao je da je standardizacija i stalna poboljšanja menadžmet sistema, uz osnovne principe modela izvrsnosti, postala prvorazredno pitanje poslovanja JPPS u stalnom i turbulentnom okruženju. Integrisani menadžment sistemi u JPPS daju punu podršku stabilnosti i razvoju preduzeća kroz jačanje стратешког менаџмента sa jedne strane i operativnog menadžmenta sa druge strane. Brzina promena u kojima posluju organizacije, zahteva da se pored definisanja strategije i izgradnje operativnog menadžment sistema uspostavi dinamička interakcija izmađu strateškog i operativnog menadžmenta. To znači da procesi kao rezultat strategije moraju biti brzo operativni za pružanje usluge korisnicima i u korist svih zainteresovanih strana.

JPPS je opredeljeno da stalno unapređuje kvalitet svojih usluga, sve svoje poslovne aktivnosti usklađuje sa primenljivim zahtevima zakonske regulative u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđuje program bezbednosti i zdravlja na radu i angažuje se na njegovom doslednom sprovođenju - kroz projektna rešenja, specifikacije za nabavku opreme i materijala i metode realizacije projekata ugrađuje tehničko-tehnološka rešenja koja sprečavaju ili minimizuju rizike po bezbednost i zdravlje ljudi i bezbednost opreme, identifikuje, analizira i vrednuje rizike u oblastima bezbednosti i zdravlja ljudi, prema uspostavljenim kritierijumima.

Sistemi menadžmenta kvalitetom i bezbednošću i zdravljem na radu, u JPPS su u funkciji stalnog nastojanja da se što potpunije, efikasnije, efektivnije i pouzdanije zadovolje zahtevi, potrebe i očekivanja u oblasti kvaliteta usluga i bezbednosti i zdravlja na radu, kako internih tako i eksternih, zainteresovanih strana.

U cilju jačanja poslovne izvrsnosti i preispitivanja postavki sistema, JP "Putevi Srbije" se, u periodu od 2012. godine do 2017. godine, tri puta prijavljivalo za nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost "Oskar kvaliteta" pod pokroviteljstvom Fondacije za kulturu kvaliteta i poslovnu izvrsnost FQCE i Privredne komore Srbije. 2014. godine, Preduzeće je osvojilo nagradu u oblasti Partnerstvo i resursi, dok je 2017. godine nagrada usledila u 3 oblasti: Partnerstvo i resursi, Rezultati kod korisnika i Strategija. Ove nagrade su dokaz da JP "Putevi Srbije" konstantno radi na razvoju i unapređenju, kako integrisanih menadžment sistema, tako i procesa, ali i da neguje aspekte poslovne izvrsnosti.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602