Sektor za naplatu putarine

Sektor za naplatu putarine obavlja poslove naplate putarine, kao i poslove nadzora naplate putarine (video nadzor, analitika i kontrola), prevoza i zaštite novca i objekata, administrativno-tehničke i druge poslove vezane za delatnost sektora.

U sastavu Sektora za naplatu putarine nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje za operativnu naplatu putarine
 2. Odeljenje nadzora naplate putarine 
 3. Odeljenje za zajedničke poslova sektora

Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Sektor naplate putarine, vrši naplatu naknade za upotrebu auto-puta (putarine). Naplata putarine se odvija u uslovima zatvorenog i otvorenog sistema.

Naplata putarine se danas obavlja na auto-putevima ukupne dužine oko 645 km, preko automatskog tehničkog sistema za naplatu. Sistem se sastoji od 47 naplatnih stanica.

U zatvorenom sistemu, naplata putarine se vrši prema pređenom kilometru. Cena putarine se određuje u odnosu na tri kriterijuma: cena putarine po kilometru, kategorija vozila i dužina pređene relacije. Zatvoreni sistem naplate putarine primenjuje se na sledećim deonicama auto-puta:

 • Beograd-Niš
 • Beograd-Šid
 • Beograd-Subotica

U zatvorenom sistemu naplate putarine korisnik na ulaznoj naplatnoj stanici, prilikom uključivanja u sistem naplate putarine uzima magnetnu karticu i istu predaje inkasantu na izlaznoj naplatnoj stanici, a na osnovu koje se naplaćuje putarina.

U otvorenom sistemu naplate putarine, cena putarine je unapred utvrđena za svaku naplatnu stanicu na određenoj deonici auto-puta. Naplatna stanica je istovremeno i ulazna i izlazna. Otvoreni sistem naplate putarine se primenjuje na sledećim deonicama:

 • Niš-Preševo
 • Niš-Dimitrovgrad
 • Beograd-Čačak

Korisnici koji putarinu plaćaju uređajem za elektronsku naplatu putarine koriste prolaze koji su označeni za taj način plaćanja  putarine (ENP/ETC) i ne uzimaju magnetnu karticu. 

Učesnicima u saobraćaju je omogućeno, na svim naplatnim stanicama, da sami izaberu način plaćanja putarine:

- U GOTOVOM NOVCU
- PLATNIM KARTICAMA (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- ELEKTRONSKIM PUTEM – PLAĆANJEM BEZ ZAUSTAVLJANJA

Korisniku autoputa za kog se utvrdi:

 • da ne poseduje dokument-magnetnu karticu;
 • da se nije mogao uključiti na autoput na mestu označenom po dokumentu;
 • da je po tom dokumentu već izvršena naplata;
 • da je dokument stariji od 24 časa;
 • da tako ošteti dokument, da po istom nije moguće izvršiti naplatu,
obračunaće se i naplatiti na licu mesta najduža relacija odgovarajuće deonice, kao i troškovi vanrednog postupka, u skladu sa  Pravilnikom o plaćanju o plaćanju posebne naknade (putarine) za upotrebu državnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji (broj: 953-4846/14-14 od 25.03.2014. godine).

MAPA NAPLATNIH STANICA
Mapa naplatnih stanica


Štampa