search

Odeljenje finansijskih poslova

Odeljenje finansijskih poslova

Odeljenje finansijskih poslova zaduženo je za poslove vezane za raspored finansijskih sredstava radi izmirenja obaveza Preduzeća, vrši kontrolu zakonitosti i formalne ispravnosti dokumentacije za isplatu obaveza, sastavlja dnevne izveštaje o stanju prihoda po svim osnovama, periodično izveštavanje, formiranje naloga za isplatu i predaju dokumentacije na knjiženje. Vrši kontrolu isplate mase sredstava zarada zaposlenih u skladu sa zakonskim propisima i usvojenim finansijskim planom za tekuću godinu, utvrđuje mesečnu cenu rada za isplatu zarada zaposlenih.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602