search

Odeljenje finansijskih poslova

Odeljenje finansijskih poslova

Odeljenje finansijskih poslova zaduženo je za poslove vezane za raspored finansijskih sredstava radi izmirenja obaveza Preduzeća, za kontrolu zakonitosti i formalne ispravnosti dokumentacije za isplatu obaveza, finansijsko poslovanje preko dinarskih i deviznih računa kod poslovnih banaka i Uprave za Trezor,  sastavljanje dnevnih izveštaja o stanju prihoda po svim osnovama, periodično izveštavanje, formiranje naloga za isplatu i predaju dokumentacije na knjiženje, pravilan obračun obaveza Preduzeća po osnovu poreza na dodatu vrednost.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602