search

Odeljenje za analizu i rešavanje odštetnih zahteva

Odeljenje za analizu i rešavanje odštetnih zahteva

Odeljenje za analizu i rešavanje odštetnih zahteva razmatra odštetne zahteve izvođača i njihovu opravdanost u odnosu na zakonsku nadležnu regulativu i ugovorna dokumenta. 

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602