search

Odeljenje obrade podataka

Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju

U Sektoru za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju, obavljaju se poslovi razvoja i implementacije ITS i elektronskih sistema za naplatu putarine, održavanja objekata i mašinskih uređaja, elektroodržavanja, kao i administrativno tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost sektora.

U sastavu Sektora za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju, nalaze se sledeća odeljenja:

  1. Odeljenje za ITS
  2. Odeljenje baze podataka
  3. Odeljenje obrade podataka
  4. Odeljenje za održavanje upravljačko informacionih sistema
  5. Informativni centar
  6. Odeljenje kvaliteta
  7. Odeljenje za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu

ico pdf - Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju (UISS)

Godišnji izveštaj naplate putarine

 Aktivnosti Sektora:
 

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602