Seminar "ITS u funkciji bezbednosti saobraćaja"

Dana 03.04.09. JP “Putevi Srbije” i Saobraćajni fakultet u Beogradu  održali su  Seminar “Inteligentni transportni sistemi u funkciji bezbednosti saobraćaja”. Prezentacije sa seminara u pdf formatu možete preuzeti ovde.

Inteligentni transportni sistemi (ITS) Republika Srbija - Kratak uvod i beneficije

Saobraćajni  menadžment

COMPASS – Ilustracija sistema

Sugestije za planiranje i proceduru razvoja ITS-a za Srbiju


Štampa