Korisnicki centar
Mobilna aplikacija
Zadržavanja na naplatnim stanicama

Gradske karte na teritoriji Grada Niša

logo JP Putevi Srbije     grb grad nis

Protokolom o saradnji između JP "Putevi Srbije" i Grada Niša, građanima opštine Crveni Krst, Medijana, Palilula, Pantelej i Niška Banja, omogućeno je da kao fizička lica, odnosno korisnici motornih vozila prve kategorije budu oslobođeni od plaćanja putarine za upotrebu dela deonica autoputa Е-75 i Е-80, odnosno svih relacija između sledećih naplatnih stanica: Niš jug, Niš sever, Niš istok i Niš Malča. Troškove ostvarene putarine, u skladu sa važećim uslovima, snosi Grad Niš.


Dokumentacija potrebna za izdavanje Gradske karte:

Za podnošenje zahteva za izdavanje Gradske karte, u slučaju ispunjavanja gore navedenih uslova, potrebno je sledeće:

 • Popunjen online obrazac (na stranici niže)
 • *Fotokopija lične karte (za lične karte sa čipom, odštampani podaci)
 • *Odštampani podaci koji su sadržani u čipu saobraćajne dozvole
 • *Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450x530px
 • Prilikom podnošenja zahteva za zamenu gradske karte, korisnik je u obavezi da vrati prethodnu (staru) gradsku kartu.

*označenu dokumentaciju prilažete uz elektronski obrazac

Nakon potvrde slanja popunjenog zahteva i predmetne dokumentacije, dobićete zavodni broj predmeta, u slučaju eventualne pretrage ili informisanja o statusu predmeta.


Rok izrade Gradske karte

Rok izrade Gradske karte je 8 dana od dana popunjavanja obrasca, pod uslovom da je predmetna dokumentacija kompletna.


Prava i obaveze korisnika gradske karte:
 1. Vlasnik Gradske karte se oslobađa plaćanja posebne naknade (putarine) autoputa na navedenoj relaciji i na relacijama unutar iste.
 2. Vlasnik Gradske karte obavezuje se da prilikom uključivanja na autoput, uzme magnetnu karticu i istu preda na izlaznom naplatnom mestu uz davanje Gradse karte na uvid.
 3. Vlasnik ove Gradske karte koji je koristio relaciju izvan okvira navedene relacije, obračunaće se naknada po magnetnoj kartici, bez obzira što poseduje Gradsku kartu.
 4. Vlasniku Gradske karte obračunaće se i naplatiti najduža relacija odgovarajuće deonice sa troškovima vanrednog postupka ukoliko: na naplatno mesto dođe bez magnetne kartice, sa oštećenom magnetnom karticom i sa karticom starijom od 24 časa.
 5. Gradska karta važi isključivo uz prisustvo vlasnika u vozilu.

Za sve dodatne informacije o uslovima korišćenja Gradske karte možete kontaktirati naš Korisnički centar. 

 
 

Gradske karte na teritoriji Grada Beograda

Gradska karta logo JP Putevi Srbije logo grad beograd

Sporazumom između JP „Putevi Srbije“ i Grada Beograda, građanima opština Mladenovac, Grocka i Sopot omogućeno je oslobađanje od plaćanja naknade za određenu deonicu auto-puta u zavisnosti od mesta prebivališta korisnika.

Gradska karta se izdaje fizičkim licima koja imaju prebivalište u gradskim opštinama: Mladenovac, Sopot i Grocka, a koja u vlasništvu imaju putničko motorno vozilo koje pripada prvoj kategoriji vozila. Pravo na dobijanje Gradske karte imaju i svi članovi porodice koji imaju prebivalište na adresi vlasnika Gradske karte, pod uslovom da koriste to isto vozilo. Gradska karta zavisi od mesta prebivališta podnosioca zahteva i važi isključivo za relaciju koja je na njoj navedena i unutar nje. Odlukom Skupštine grada Beograda utvrđeno je da korisnik može imati samo jednu gradsku kartu.

Vlasnik gradske karte obavezan je da prilikom uključivanja na auto-put uzme magnetnu karticu iz distributera za izdavanje kartica, te je pri isključenju sa auto-puta preda inkasantu zajedno sa gradskom kartom na uvid.


Dokumentacija potrebna za izdavanje Gradske karte:
 •  Popunjen zahtev
 • Fotokopija lične karte (za lične karte sa čipom, odštampani podaci)
 • Odštampani podaci koji su sadržani u čipu saobraćajne dozvole
 • Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450x530px u elektronskoj formi na CD-u
 • Dokaz o uplati na račun JP „Puteva Srbije“ broj: 105-4681-51 prvi primerak naloga za uplatu
 • Prilikom podnošenja zahteva za zamenu gradske karte, korisnik je u obavezi da vrati prethodnu (staru) gradsku kartu.

Primer uplatnice:

 Gradska karta uplatnica

Zahtev za izdavanje Gradske karte uz prateću dokumentaciju možete uputiti poštom ili doneti lično na adresu: ul. Ustanička, br. 64/5 sprat, Beograd 11050


Prava i obaveze korisnika gradske karte:
 1. Vlasnik Gradske karte se oslobađa plaćanja posebne naknade (putarine) autoputa na navedenoj relaciji i na relacijama unutar iste.
 2. Vlasnik Gradske karte obavezuje se da prilikom uključivanja na autoput, uzme magnetnu karticu i istu preda na izlaznom naplatnom mestu uz davanje Gradse karte na uvid.
 3. Vlasnik ove Gradske karte koji je koristio relaciju izvan okvira navedene relacije, obračunaće se naknada po magnetnoj kartici, bez obzira što poseduje Gradsku kartu.
 4. Vlasniku Gradske karte obračunaće se i naplatiti najduža relacija odgovarajuće deonice sa troškovima vanrednog postupka ukoliko: na naplatno mesto dođe bez magnetne kartice, sa oštećenom magnetnom karticom i sa karticom starijom od 24 časa.
 5. Gradska karta važi isključivo uz prisustvo vlasnika u vozilu.

Za sve dodatne informacije o uslovima korišćenja Gradske karte možete kontaktirati naš Korisnički centar.
 

Elektronska naplata putarine - ENP

Elektronska naplata putarine-ENP predstavlja savremeni model beskontaktnog plaćanja putarine upotrebom uređaja za ENP za odgovarajuću kategoriju vozila. Vozači koji koriste ENP prolaze naplatnom saobraćajnom trakom kroz naplatnu rampu bez zaustavljanja.

Dozvole za besplatan prolazak autoputem

Pravo na besplatan prolazak autoputem ostvaruju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018). 

Pretplatne karte

JP „Putevi Srbije“ omogućilo je kako pravnim, tako i fizičkim licima da naknadu za određene deonice auto-puta za vozila domaćih registarskih oznaka, mogu platiti pretplatnim, mesečnim i godišnjim kartama JP „Putevi Srbije“.

Gradska karta

Gradska karta kao mogućnost plaćanja posebne naknade (u daljem tekstu: putarine) za upotrebu dela autoputa propisana je članom 198, stav 15 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 49/2019).

Mapa naplatnih stanica

Klikom na sliku dobićete uvećanu mapu naplatnih stanica.

Kategorizacija vozila/Cenovnik putarine

Cenovnik putarina

Ovde možete pronaći sve informacije o kategorizaciji vozila i ceni putarine na deonicama pod naplatom. 

Humanitarne akcije

Pravo na besplatan prolazak autoputem imaju vozila koja se koriste za prevoz lica ili materijalnih dobara u okviru domaćih i međunarodnih humanitarnih akcija u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).

Česta pitanja i odgovori

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pokušajte na ovim stranama da pronađete odgovor.

Povraćaj PDV-a

Korisnici koji u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12) žele da ostvare pravo na povraćaj PDV-a i dobiju račun za plaćenu putarinu, treba da podnesu zahtev za izdavanje računa za plaćenu putarinu.