search

Radovi

Radovi

Radovi na putu24.04.2017. Radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji
Izvodiće se radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji u zoni od 30 metara, dana 26.04.2017. godine u periodu od 07 – 11 časova. na državnom putu I B reda broj 35, deonica Rudare – Merdare, na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja 1205 Merdare.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Radovi na putu24.04.2017. Radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji
Izvodiće se radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji u zoni od 30 metara, dana 26.04.2017. godine od 13 – 17 časova na državnom putu I B reda broj 35, deonica Beloljin - Kuršumlija, na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja 1206 Pločnik.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Radovi na putu24.04.2017. Radovi na državnom putu I B reda broj 13, Beograd - Čenta
Izvodiće se radovi na uklanjanju železničkih šina i pragova 26.04.2017. na državnom putu I B reda broj 13, Beograd – Čenta, u naselju Padinska Skela.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu24.04.2017. Radovi na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda
Izvodiće se radovi na čišćenju i pranju zaustavnih saobraćajnih traka od 24.04.2017 od 22:00 uveče. do 01.05.2016. godine do 06:00 ujutru, na državnom putu I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda, u tunelu Železnik i tunelu Straževica, svakog dana u istom periodu.
Radovi se izvode u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu24.04.2017. Radovi na ukrsnim putevima- državni put I B reda broj 22 i državni put II A reda broj 177, u Gornjem Milanovcu
U toku je izvođenje radova na periodičnom održavanju ukrsnih puteva- državnog puta I B reda broj 22 i državnog puta II A reda broj 177, deonica Takovo-Nevade, u Gornjem Milanovcu. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neometano.
Radovi na putu24.04.2017. Radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji
Izvodiće se radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji u zoni od 30 metara, dana 25.04.2017. godine u periodu od 09 – 13 časova. na državnom putu II A reda broj 183, deonica Donji Krčin(Oparić) – Jasika, na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja 1223 Velika Kruševica.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Radovi na putu24.04.2017. Radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji
Izvodiće se radovi na sanaciji pukotina na kolovozu u zoni induktivnih petlji u zoni od 30 metara, dana 27.04.2017. godine u periodu od 09 -13 časova na državnom putu I B reda broj 39, deonica Babušnica - Bonjince, na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja 1011 Babušnica
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a saobraćaj će se izvoditi naizmenično, jednom saobraćajnom trakom.
Radovi na putu21.04.2017. Nastavak radova na državnom putu II A reda broj 258, deonica Leskovac-Vranje
Nastavljaju se radovi na izgradnji auto-puta E-75, Koridor 10, u zoni državnog puta II A reda broj 258, deonica Leskovac-Vranje, na potezu Grdeličke Klisure, od motela „Predejane“ do Caričine Doline, od 22.04.2017. godine do 15.05.2017. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova.
Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila levom saobraćajnom trakom, u smeru ka Vranju, prema postavljenoj adekvatnoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, opremi i semaforima.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu21.04.2017. Nastavak radova na državnom putu II A reda broj 148, deonica Obrenovac-Stepojevac, most preko Maričića potoka u Mislođinu
Nastavljaju se radovi na mostu preko Maričića potoka u Mislođinu, na državnom putu II A reda broj 148, deonica Obrenovac-Stepojevac, do 20.05.2017. godine, svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila uz regulisanje mobilnim semaforima.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu20.04.2017.Radovi na delu državnog puta I A reda broj 1, tunel Lipak i tunel Železnik
Izvodiće se radovi na čišćenju i pranju zaustavnih saobraćajnih traka do 30.04.2017. godine, u vremenskom periodu od 22:00 do 06:00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1 na Obilaznici oko Beograda, u tunelu Lipak i tunelu Železnik, u oba smera. Radovi će se izvoditi u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu18.04.2017.Produžetak radova na državnom putu I A reda broj 1, most preko reke Krivaje
Produžavaju se radovi do 30.04.2017. godine na mostu preko reke Krivaje, na desnoj strani državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), posle petlje „Feketić“, ka petlji „Vrbas“, u smeru Subotica – Novi Sad.
U toku izvođenja radova, zatvorene je preticajna i deo vozne saobraćajne trake, a saobraćaj je preusmeren preko zaustavne trake.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu17.04.2017. Obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola 1 – Bućin grob, kod Topole
Obaveštavamo Vas da će se od 18.04.2017.godine do 15.05.2017.godine na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola 1 – Bućin grob, kod Topole, izvoditi radovi na izradi asfaltnih slojeva.
u vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova, doći će do obustave saobraćaja. Alternativni put 1 se prostire od Donje Šatornje državnim putem II B reda broj 367 do raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 25 u Vlakči. Putem I B reda broj 25 vozila se dalje kreću do Kragujevca, odnosno do ukrštaja puta sa državnim putem II A reda broj 177. Državnim putem II A reda broj 177 do Gornjeg Milanovca, tj. raskrsnice sa državnim putem I B reda broj 22 do Bućinog Groba, gde se završava obilazak. Alternativni put 2 namenjen je vozilima koja se kreću na relaciji Mladenovac(Beograd)-Gornji Milanovac. Alternativni put se prostire državnim putem I B reda broj 25, od Topole do Kragujevca i ukrštanja sa državnim putem II A reda broj 177. Vozila se na ovom mestu upućuju na put i vode do državnog puta I B reda broj 22. Državnim putem I B reda broj 22, do Bućinog groba gde se obilazak i završava.
u vremenskom periodu od 17:00 do 09:00 časova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila dok je na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu12.04.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu II B reda broj 428, Bela Palanka – Kremenica
Izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 25.04.2017.godine, na državnom II B reda broj 428, Bela Palanka – Kremenica.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti naizmenično propuštan. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu12.04.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 259, Bela Palanka - Čiflik
Izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza od 18.04. do 25.04.2017.godine, na državnom putu II A reda broj 259, Bela Palanka – Čiflik.U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti naizmenično propuštan. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu11.04.2017. Radovi na državnom putu I B reda broj 35, Knjaževac – Svrlјig
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza do 30.04.2017.godine, na državnom putu I B reda broj 35, deonica Knjaževac – Svrlјig.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će biti naizmenično propuštan. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Radovi na putu11.04.2017.Radovi na državnom putu II B reda broj 379, deonica Aleksandrovac-Orljevo
Izvode se radovi na redovnom održavanju od 11.04.2017.godine na državnom putu II B reda broj 379, deonica Aleksandrovac-Orljevo (Mirjevo), na teritoriji opštine Žabari.
Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi se izvode 60 kalendarskih dana i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na putu10.04.2017.Obustava saobraćaja na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Užice – Zlatibor, na Ložioničkom mostu u Užicu
Od 10.04.2017.godine biće na snazi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji Ložioničkog mosta u Užicu, na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Užice – Zlatibor.
Alternativni pravci su gradske ulice u Užicu.
Radovi će se izvoditi 75 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu10.04.2017.Radovi na državnom putu I B reda broj 23, na deonicama Preljina-Konjevići, Konjevići-Čačak, Čačak-Pakovraće,Pakovraće-Asanovac
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na zameni odbojne ograde na državnom putu I B reda broj 23, na deonicama Preljina-Konjevići, Konjevići-Čačak, Čačak-Pakovraće, Pakovraće-Asanovac, od 11.04.2017.godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova.
U zoni izvođenja radova saobraćaj će se odvijati usporeno a radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.
Radovi na putu07.04.2017. Radovi na državnom putu I B reda broj 22
Zbog radova na izgradnji auto - puta E763 Beograd - Južni Jadran, na državnom putu I B reda broj 22, deonica V, Lajkovac - Ljig, postavljena je saobraćajna signalizacija. Molimo učesnike da uspore, shodno saobraćajnoj signalizaciji, odnosno da smanje brzinu kretanja vozila zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju.
Radovi na putu03.04.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 12, deonica Kać - Zrenjanin
Od 05.04.2017.godine izvodiće se radovi na rehabilitaciji dela državnog puta I B reda broj 12, deonica Kać – Zrenjanin.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, jednom kolovoznom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu31.03.2017. Radovi na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), Beograd-Niš, deonica od petlje Tranšped do petlje Vrčin
Na snazi je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), na deonici od petlje „Tranšped“ do petlje „Vrčin“, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 časova, zbog izvođenja radova na izgradnji zida za zaštitu od buke.
Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna i vozna saobraćajna traka auto-puta, u smeru od Niša ka Beogradu.
Planirano trajanje radova je do 30.04.2017. godine.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu30.03.2017. Radovi na delu državnog puta I A reda broj 1, nasip kod mosta Beška
Na delu državnog puta I A reda broj 1, leva strana auto-puta, smer Beorad – Novi Sad (silazak sa mosta Beška), od 31.03.2017. godine, od 12:00 časova, počinje izvođenje radova na sanaciji nasipa kod mosta Beška.
U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, dok će zaustavna i vozna saobraćajna traka biti zauzete.
Planirani rok završetka radova je 30.05.2017. godine.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu30.03.2017. Radovi na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), u zoni nove petlje „Nova Pazova“
Na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), Beograd – Novi Sad, počev od 01.04.2017. godine, izvodiće se radovi u zoni nove petlje „Nova Pazova“.
U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u smeru od Novog Sada ka Beogradu.
Planirano trajanje radova je 30 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu28.03.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 35, deonica Kuršumlija – Rudare
Izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza, od 28.03.2017.godine do 30.04.2017. godine, na državnom putu I B reda broj 35, deonica Kuršumlija – Rudare.
Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila za vreme izvođenja radova, koji su obeleženi odgovarajućom vertikalnom signalizacijom i putarima sa zastavicama.

Radovi na putu24.03.2017.Radovi na državnom putu II B reda broj 329, deonica Osečina-Valjevska Kamenica
Počeli su, 24.03.2017. godine, radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II B reda broj 329, deonica Osečina- (Osladić) Valjevska Kamenica. Saobraćaj za putnička vozila se odvija naizmenično jednom kolovoznom trakom.
Kamioni sa prikolicom i šleperi preusmeravaju se na državni put I B reda broj 27, deonica Osečina Valjevo.
Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće 60 radnih dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi na putu23.03.2017.Radovi na državnom putu I A reda broj 1, od Horgoša ka Novom Sadu
Izvodiće se radovi na čeonoj naplatnoj stanici na državnom putu I A reda broj 1, od Horgoša ka Novom Sadu od 23.03.2017.godine od 15:00 časova do 30.05.2017.godine do 16:00 časova.U toku izvođenja radova, doći će do preusmeravanja saobraćaja sa desne na levu kolovoznu traku. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu22.03.2017. Radovi na državnom putu II A reda broj 161, deonica Žagubica – Krepoljin
U toku su radovi na sanaciji mostovske konstrukcije na državnom putu II A reda broj 161, deonica Žagubica – Krepoljin. Planirano trajanje radova je 60 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Za vreme trajanja radova, saobraćaj preko mosta odvijaće se jednom stranom, uz postavljenu adekvatnu saobraćajnu signalizaciju i opremu.

Radovi na putu21.03.2017.Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 161, deonica od Krepoljina do Žagubice
Obaveštavamo Vas da će se izvoditi radovi na redovnom održavanju na državnom putu II A reda broj 161, deonica od Krepoljina do Žagubice, počevši od 23.03.2017.godine do 30.06.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole.
Za vreme trajanja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom uz primenu semafora.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu16.03.2017.Radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 137
Izvode se radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 137, Krupanj-Mačkov kamen. Radovi će se izvoditi do 30.04.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi ne utiču na odvijanje saobraćaja i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.
Radovi na putu16.03.2017.Radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 175
Izvode se radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 175, Bogdanovića Brdo-Divčibare. Radovi će se izvoditi do 31.08.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi ne utiču na odvijanje saobraćaja i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da brzinu prilagode uslovima na putu.

Radovi na putu15.03.2017. Radovi na državnom putu I B reda broj 21, most preko Dobrinjske reke, deonica Požega - Kosjerić
U toku su radovi na rehabilitaciji mosta preko Dobrinjske reke, na državnom putu I B reda broj 21, deonica Požega - Kosjerić. Radovi će trajati do 04.06.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, sa postavljenom signalizacijom koja definiše prioritetni pravac.
Radovi na putu15.03.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 137, deonica Mojković-Krupanj
Na snazi je naizmenično propuštanje vozila uz povremene obustave saobraćaja, usled radova na rehabilitaciji mosta preko reke Likodre, na državnom putu II A reda broj 137, Šabac-Krupanj, deonica Mojković-Krupanj.
Navedeni režim saobraćaja zadržaće se do konačnog završetka radova, 15.06.2017.godine.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu14.03.2017.Obustava saobraćaja u zoni ukrštanja državnog puta II B reda broj 362 i auto-puta E-763
Zbog radova na izgradnji auto-puta E-763, Beograd-Požega, od danas 14.03.2017.godine na snazi je obustava saobraćaja od Latkovića do Dudovice, u zoni ukrštanja državnog puta II B reda broj 362 i auto-puta E763.
Preusmerenje saobraćaja sprovodi se od sela Latković preko Ljiga do sela Dudovica i obratno.
Radovi će se izvoditi do 30.10.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu13.03.2017. Produžetak radova na državnom putu I B reda broj 12, deonica Novi Sad-Kać
Produžavaju se do 15.11.2017. godine radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka na državnom putu I B reda broj 12, na deonici Novi Sad-Kać.
U toku izvođenja radova, saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Zrenjaninu preko produženog nadvožnjaka, odvija se u jednom pravcu (od Zrenjaninske petlje na državnom putu prvog A reda broj 1, E-75, do Kaćke petlje na državnom putu prvog B reda broj 12), uz ograničenje brzine na 60 km na čas i zabranu preticanja,
- saobraćaj iz pravca Zrenjanina ka Novom Sadu biće preusmeren na naselje Kać, a zatim na raskrsnici ulica Svetosavske i Novosadske, na „Stari kaćki put“ do privremene saobraćajnice za povezivanje lokalnog puta („Stari kaćki put“) i platoa čeone naplatne rampe „Jug“ (leva strana), a zatim, servisnom saobraćajnicom do Novog Sada.
Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu13.03.2017. Radovi na sanaciji klizišta Zamna, na državnom putu I B reda broj 33, deonica Klokočevac-Negotin
Izvodiće se radovi na sanaciji klizišta Zamna, od 15.03.2017.godine do 01.05.2017.godine, na državnom putu I B reda broj 33, na deonici Klokočevac-Negotin.
U toku izvođenja radova saobraćaj će se uz primenu semafora, odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, jednom (desnom) kolovoznom trakom.
Radovi na putu03.03.2017. Izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 21, kod mesta Blizonje, deonica Koceljeva – Valjevo.
Dana 06.03.2017.godine, počeli su radovi u okviru sanacije klizišta kod mesta Blizonje, na državnom putu I B reda broj 21, deonica Koceljeva – Valjevo.
Radovi će trajati 56 kalendarskih dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno, saobraćaj iz pravca Valjeva ka Šapcu odvijaće se srednjom saobraćajnom trakom, a iz pravca Šapca ka Valjevu, odvijaće se krajnje desnom zaustavnom saobraćajnom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na putu22.02.2017. Produžetak radova na državnom putu I A reda broj 1, nadvožnjak preko železničkih pruga Beograd-Niš i Trupale-Popovac
Produžavaju se radovi na nadvožnjaku, na državnom putu I A reda broj 1, preko železničkih pruga Beograd-Niš i Trupale-Popovac, deonica Niš (Severni bulevar) – Niš (Trupale), pri čemu je za saobraćaj zatvorena desna traka, a saobraćaj je preusmeren u levu traku, smer Beograd – Niš.
Radovi će trajati do 01.05.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na putu01.02.2017. Urgentno održavanje i otklanjanje oštećenja na državnom putu I B reda broj 27, deonica Krst – Zavlaka
Na delu državnog puta I B reda broj 27, deonica Krst - Zavlaka je od 06.02.2017. godine do 31.05.2017.godine,na snazi izmena režima saobraćaja, zbog izvođenja radova na urgentnom održavanju i otklanjanju oštećenja.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj neće biti obustavljan, već će se na mestima gde se radovi izvode odvijati uz naizmenično propuštanje, regulisano ručno – zastavicama.
Radovi na putu16.12.2016. Radovi na državnom putu I B reda broj 33, mesto Duboka
Na državnom putu I B reda broj 33, u mestu Duboka, u toku su radovi na sanaciji mosta preko Volujskog potoka i uređenju korita Volujskog potoka i Dubočke reke. Radovi će trajati do 15.05.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na putu06.12.2016. Državni put II A reda broj 259, deonica Niš-granica sa Republikom Bugarskom (auto-put E-80), deonica Pirot-Sukovo i Sukovo-Dimitrovgrad
Na državnom putu II A reda broj 259, Niš-granica sa Republikom Bugarskom, (auto-put E-80), deonice Pirot-Sukovo i Sukovo-Dimitrovgrad, na snazi je izmena režima saobraćaja u okviru radova na izgradnji dela Koridora 10, zbog obezbeđenja zone radova.
Radovi na putu05.12.2016. Radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 170
Na državnom putu II A reda broj 170, izvode se radovi na sanaciji klizišta i to sledećom dinamikom:
• Na deonici Valjevo – Debelo Brdo – Rogačica – Bajina Bašta, se od 18.11.2016.godine, izvode radovi na sanaciji klizišta „Debelo Brdo“. U toku izvođenja radova, saobraćaj je regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju.
• Na deonici Poćuta-Debelo Brdo, radovi ne utiču na odvijanje saobraćaja.
Radovi će se na obe lokacije izvoditi do 31.08.2017.godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu01.12.2016.Državni put II A reda broj 129, deonica Kać-Perlez
Na državnom putu II A reda broj 129, deonica Kać-Perlez na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne težine preko 12t.
Radovi na putu01.12.2016. Radovi na državnom putu II A reda broj 130, deonica selo Orlovat-selo Uzdin
Od 22.11.2016. godine, na državnom putu II A reda broj 130, od ulaska u selo Orlovat do ulaska u selo Uzdin, i dalje se izvode radovi na redovnom održavanju kolovoza,
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija nesmetano uz pažljivo i kontrolisano propuštanje vozila iz oba smera.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu01.12.2016. Radovi na državnom putu II A reda broj 170, deonica Rogačica-Bajina Bašta
Obaveštavamo Vas da je usled radova na asfaltiranju na delu državnog puta II A reda broj 170, deonica Rogačica-Bajina Bašta, na snazi izmena režima saobraćaja. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu semaforsku signalizaciju. Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu24.11.2016. Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Srpska Kuća - Levosoje
Od 24.11.2016.godine, od 11:00 časova je na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Srpska Kuća – Levosoje, zbog izgradnje mosta na državnom putu II A reda broj 258, u okviru izgradnje auto-puta E-75.
Alternativni pravac:
Lokalni put Bujanovac – Preševo (bivši I B reda broj 44)
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu17.11.2016. Produžetak trajanja radova na državnom putu II A reda broj 258 Grabovnica - Levosoje deonica Caričina dolina – Vladičin Han
Na državnom putu II A reda broj 258, Grabovnica – Levosoje, deonica Caričina Dolina - Vladičin Han, će zbog izgradnje državnog puta I A reda broj 1, biti produženo trajanje radova do 15.11.2017. godine.
Radovi se obavljaju pod saobraćajem i obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu15.11.2016. Izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 27, deonica Zavlaka 2 - Pričević
Na državnom putu I B reda broj 27, deonica Zavlaka 2 - Pričević, u dužini od oko 29km,u toku su radovi na urgentnom održavanju i otklanjanju oštećenja.
U toku trajanja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu15.11.2016.Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258,deonica Bujanovac-Čukarka
Obaveštavamo Vas da je na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Bujanovac-Čukarka, zbog radova na izgradnji auto-puta E-75, deonica Srpska Kuća-Levosoje.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati urađenom devijacijom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu15.11.2016.Državni put I B reda broj 26,Loznica - Mali Zvornik, deonica od skretanja na obilaznici za Banju Koviljaču do graničnog prelaza u Malom Zvorniku
Na delu državnog puta I B reda broj 26, deonica od skretanja na obilaznici za Banju Koviljaču do graničnog prelaza u Malom Zvorniku, odvijaju se radovi na sanaciji i rehabilitaciji puta.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija usporeno, posebno na mestima pružnog prelaza, uz naimenično propuštanje vozila, prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. O završetku radova javnost će biti blagovremeno obaveštena.
Radovi na putu15.11.2016. Radovi na državnom putu I A reda broj 4 (auto-put E-80), deonica Prosek-Bancarevo, u zoni Malčanske petlje
Na državnom putu I A reda broj 4, deonica Prosek-Bancarevo, na delu obilaznice oko Niša ka Pirotu, u zoni Malčanske petlje, u smeru Niš-Pirot je od 19.07.2016. godine na snazi izmena režima saobraćaja, zbog obezbeđenja radova na izgradnji auto-puta E-80.
Za vreme izvođenja radova, kompletan saobraćaj se preusmerava na desnu kolovoznu traku, deonica Prosek-Bancarevo
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu15.11.2016. Državni put I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje, deonica III – Caričina Dolina – Vladičin Han, kod mesta Kržnice
Na državnom putu I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje, deonica III – Caričina Dolina – Vladičin Han, kod mesta Kržnice, zbog izgradnje auto-puta E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, Koridor 10 na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova na izgradnji privremenog priključenja postrojenja za proizvodnju betona do 15.11.2017.g.
Radovi na putu15.11.2016. Državni put I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje veza sa državnim putem II A reda broj 158, kod mesta Momin Kamen
Na državnom putu I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje, deonica III – Caričina Dolina – Vladičin Han, kod mesta Momin Kamen, zbog izgradnje auto-puta E-75 Beograd - Niš - granica sa BJR Makedonijom, Koridor 10, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova na devijaciji - ukrštanju sa državnim putem II A reda broj 158 do 15.11.2017.godine.
Radovi na putu08.11.2016.Radovi na državnom putu II A reda broj 177, deonica Sastavci-Šiljkovica
Obaveštavamo Vas da je na državnom putu II A reda broj 177,
deonica Sastavci-Šiljkovica, usled radova na sanaciji klizišta na snazi izmena režima saobraćaja.
Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu19.10. 2016. Zabrana saobraćaja za teretna vozila
Na državnom putu II A reda broj 141, deonica Crniljevo-Osečina, od juna 2014. godine i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.
Radovi na putu23.08.2016.Radovi na mostu preko Jablaničkog Potoka, u Batnjaku, na državnom putu I B reda broj 22, deonica Raška-Novi Pazar
Obaveštavamo Vas da je usled radova na periodičnom održavanju mosta preko Jablaničkog Potoka, u Batnjaku, na državnom putu I B reda broj 22, deonica Raška-Novi Pazar, na snazi izmena režima saobraćaja.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati urađenom devijacijom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Radovi na putu28.07.2016. Državni put II B reda broj 347, deonica Zaklopača-Vrčin
Na državnom putu II B reda broj 347, deonica Zaklopača-Vrčin, u Zaklopači, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 12t.
Radovi na putu27.05.2016.Državni put I B reda broj 28, Mali Zvornik - Ljubovija (od sela Crnča do graničnog prelaza Bratunac)
Na delu državnog puta IB reda broj 28, deonica Mali Zvornik - Ljubovija (od sela Crnča do graničnog prelaza za Bratunac) radovi se odvijaju na više lokacija u ,dužini od 13 km.
Saobraćaj se odvija usporeno na mestima izvođenja radova, posebno na izlazu iz naselja Crnča zbog sanacije klizišta, sa naizmeničnim propuštanjem vozila prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.
Radovi na putu04.03.2016. Državni put I A reda broj 1, deonica Srpska Kuća-Levosoje
Na državnom putu I A reda broj 1, deonica Srpska kuća-Levosoje, kod Levosoja, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog izgradnje auto-puta E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, Koridor 10, do 15.11.2017.godine
Radovi na putu27.11.2015. Državni put II A reda broj 187, deonica Velika Drenova – Grabovac
Na državnom putu II A reda broj 187, deonica Velika Drenova – Grabovac, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone.
Brzina kretanja za sva vozila preko mosta je ograničena na 20km/h, dok se saobraćaj dozvoljava autobusima.
Radovi na putu20.10.2015. Državni put II B reda broj 427, deonica Prosek - Crvena Reka - Bancarevo
Na državnom putu II B reda broj 427, deonica Prosek - Crvena Reka - Bancarevo, na snazi je obustava saobraćaja na delu puta od skretanja za selo Bancarevo do skretanja za selo Ravni Do, od 20.10.2015.g.
Do završetka izgradnje te deonice auto-puta E- 80 saobraćaj je privremeno izmešten na državni put II A reda broj 259, deonica Niš - Crvena reka – Pirot.
Radovi na putu17.05.2006. Državni put II A reda broj 130, deonica Ečka - Kovačica, preko mosta kod Tomaševca
Na državnom putu II A reda broj 130, deonica Ečka - Kovačica, preko mosta kod Tomaševca, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12t, važi od 17.05.2006.g.
Radovi na putu17.05.2006. Državni put II A reda broj 129, preko mosta kod Farkaždina
Na državnom putu II A reda broj 129, preko mosta kod Farkaždina, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12t, važi od 17.05.2006.g.
Radovi na putu24.10.2005. Državni put II A reda broj 100, deonica Feketić - Stara Pazova
Na državnom putu II A reda broj 100, deonica Feketić - Stara Pazova, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12t, važi od 24.10.2005.g.
Radovi na putuDržavni put I A reda broj 1, preko mosta Gazela
Na državnom putu I A reda broj 1, preko mosta Gazela, i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 3,5t.
Radovi na putuDržavni put II A reda broj 152, na deonici Donja Šatornja – Rudnik kod Jermenovaca
Na državnom putu II A reda broj 152, na deonici Donja Šatornja – Rudnik kod Jermenovaca, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t.
Radovi na putuDržavni put II B reda broj 327, deonica Koceljeva (veza sa državnim putem 21) - Valjevska Kamenica
Na državnom putu II B reda broj 327, deonica Koceljeva (veza sa državnim putem 21) - Valjevska Kamenica, u mestu Plavanj 3, na snazi je zabrana saobraćaja za teretni saobraćaj, šlepere i kamione sa prikolicom, zbog otcepljenja kolovoza.
Saobraćaj se odvija otežano.

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602