search

Zadržavanje vozila na graničnim prelazima

Granični prelazi prema Mađarskoj

Zadržavanje na graničnim prelazima
 

Obratite pažnju na kolonu VREME UPISA, jer navedeno vreme predstavlja situaciju na graničnim prelazima u tom vremenskom periodu.

Zadržavanje na graničnim prelazima
 

Obratite pažnju na kolonu VREME UPISA, jer navedeno vreme predstavlja situaciju na graničnim prelazima u tom vremenskom periodu.

Izlaz iz Srbije

Granični prelaz Zadržavanje za putnička vozila Zadržavanje za teretna vozila Vreme upisa
Bački Breg nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Bajmok nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Đala nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Kelebija nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Horgoš nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Horgoš 2 nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Bački Vinogradi nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017

Ulaz u Srbiju

Granični prelaz Zadržavanje za putnička vozila Zadržavanje za teretna vozila Vreme upisa
Bački Breg nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Bajmok nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Đala nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Kelebija nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Horgoš nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Horgoš 2 nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017
Bački Vinogradi nema zadržavanja nema zadržavanja 17:32:53 18.03.2017

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602