search

Vesti

11.04.2018. Постављена сигнализација на државном путу I Б реда број 22, у Дудовици

Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и опрема на државнoм путу I Б реда број 22, у Дудовици. Измена режима саобраћаја подразумева снижење брзинe кретања у зони прикључка општинског пута на државни пут I Б реда број 22 . Саобраћај се одвија двосмерно без сужења коловоза и наизменичног пропуштања.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине, посебно буду опрезни приликом вожње и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

20.03.2018. Припремни радови на државном путу II А реда број 100, деоница Нови Сад – Сириг, мост преко канала ДТД (Сентандрејски мост)

У току су припремни радови на рехабилитацији моста преко канала ДТД (Сентандрејски мост) у Новом Саду, на државном путу II А реда број 100, деоница Нови Сад – Сириг.
Саобраћај се одвија несметано.
Јавност ће бити благовремено обавештена о почетку радова на мосту и измени режима саобраћаја.

05.03.2018. Постављена сигнализација на државном путу I Б реда број 22, у Дићима

Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и опрема на државнoм путу I Б реда број 22, у Дићима. Измена режима саобраћаја подразумева снижавање брзинe кретања у зони прикључка општинског пута на државни пут I Б реда број 22 . Саобраћај се одвија двосмерно без сужења коловоза и наизменичног пропуштања. Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине, посебно буду опрезни приликом вожње и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Још чланака...

  1. 12.12.2017. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, у месту Дражевићи
  2. 04.10.2017. Пуштена у пробни рад деоница од Жировнице до Крагујевца, на државном путу I Б реда број 24
  3. 10.05.2017. Наизменично пропуштање саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Бродарево – Барски Мост у месту Жути Кук
  4. 14.02.2017. Наизменично пропуштање возила на делу државног пута II A реда број 191, деоница Бистрица-Јармовац, у насељу Друглићи
  5. 10.02.2017.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 227, деоница Студена-петља Врање југ
  6. 17.06.2016.Успорено одвијање саобраћаја на државном путу I Б реда број 28, деоница Кадињача-Дуб
  7. 17.06.2016. Успорено одвијање саобраћаја на државном путу I Б реда број 28, деоница Дубци-Кадињача, насеље Волујац
  8. 17.06.2016. Успорено одвијање саобраћаја на државном путу I Б реда број 28, деоница Ужице-Дубци, насеље Беле Воде
  9. 17.06.2016.Успорено одвијање саобраћаја на државном путу I Б реда број 23,  у насељу Бела земља  
  10. 17.06.2016. Успорено одвијање саобраћаја на државном путу I Б реда број 28, деоница Кремна-Мокра Гора, насеље Мокра Гора

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602