search

Vesti

21.02.2017. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, у КО Врчин

Од 22.02.2017. до 08.03.2017. године, на државном путу I A реда број 1 (ауто-пут Е-75), у КО Врчин, доћи ће до преусмерења целокупног саобраћаја, у оквиру реализације радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице „Врчин“.

Од 22.02.2017. до 25.02.2017. изводиће се радови на отварању службених пролаза за потребе пропуштања саобраћаја (фаза VI), а од 25.02.2017. до 08.03.2017. изводиће се радови на уклапању комплекса чеоне наплатне станице у профил постојећег аутопута (фаза VII).         

У току извођења радова, саобраћај у оба правца (Београд-Ниш и Ниш-Београд), биће преусмерен на новоизграђене траке, које се налазе са десне стране ауто-пута гледано из правца Београда. У правцу од Београда ка Нишу саобраћај ће се бити преусмерен на две траке, док ће у супротном правцу, на месту извођења радова, бити сведен на једну саобраћајну траку.


СКИЦА фазе VII Врчин слика 1
СКИЦА фазе VII, Врчин


СКИЦА фазе VII Врчин слика 2
СКИЦА фазе VII, Врчин


СКИЦА фазе VII Врчин слика 3
СКИЦА фазе VII, Врчин


СКИЦА фазе VI Врчин слика 1
СКИЦА фазе VI, Врчин


СКИЦА фазе VI Врчин слика 2
СКИЦА фазе VI, Врчин


СКИЦА фазе VI Врчин слика 3
СКИЦА фазе VI, Врчин


СКИЦА фазе V Врчин слика 3
СКИЦА фазе V, Врчин


СКИЦА фазе V Врчин слика 2
СКИЦА фазе V, Врчин


СКИЦА фазе V Врчин слика 1
СКИЦА фазе V, Врчин


СКИЦА фазе II, Врчин

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602