Овлашћени дистрибутери - списак продајних места

  • PREPAID СИСТЕМ

Услуге продаје ТАГ уређаја и допуна за ЕНП-електронску наплату путарине у prepaid систему обавља се у пословницама ЈП „Путеви Србије“: Устаничка 64/5, Београд, Краља Петра Првог 28а, Нови Сад, Браће Станић бр. 45, Чачак, Булевар 12.Фебруар 4.прилаз, Ниш као и код овлашћених дистрибутера: 

АМСС АГЕНЦИЈА ДОО, ТЕХНО-КООП, НИС АД, ГАЗПРОМ, OMV SRBIJA DOO, САВЕЗ ВОЗАЧА СРБИЈЕ, ENP ADRIA DOO, ПУТНЕ ТАКСЕ СРБ ДОО, ЛУКОИЛ СРБИЈА АД, PETROL DOO, BALKAN LOGISTIC CARGO DOO, MILETIĆ KOMERC DOO, MOL SRBIJA DOO, RADUN AVIA DOO, EURO PETROL DOO, EKO SERBIA DOO, DUDA INVEST DOO, JUGOEXSIM DOO, IMPEREX ROADS BALKANS DOO, DS-24 ASIST DOO, AUTO TAG RAFAELO DOO, ALLYES DOO, MIHAJLOVIĆ DOO, MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE, BOBAR BEŠKA DOO, LAĐAR 020 DOO, CORAL SRB DOO, ISHRANA DO, MORAVA GAS DOO, SRBIJAAUTOPUT DOO, HEPI STARS DOO, ALTA PAY GROUP DOO, LUGONJA PETROL DOO, ENPUT DOO, BEXEXPRESS DOO, TIRKIZ DOO, TEHNOŠPED DOO и FREE TRANS 010.

  • POSTPAID СИСТЕМ 

Услуге продаје ТАГ уређаја и закључивање уговора за ЕНП-електронску наплату путарине са корисницима postpaid система обавља се у пословницама ЈП „Путеви Србије“ и код овлашћених дистрибутера:

АМСС АГЕНЦИЈА ДОО, ТЕХНО-КООП, НИС АД, PETROL DOO, САВЕЗ ВОЗАЧА СРБИЈЕ, ПУТНЕ ТАКСЕ СРБ ДОО, ENP ADRIA DOO, IMPEREX ROADS BALKANS DОО, JUGOEXSIM DOO, ALLYES DOO, DS-24 ASIST DOO, SRBIJAAUTOPUT DOO, HEPI STARS DOO, ALTA PAY GROUP DOO, ENPUT DOO, MOL SERBIA DOO, EKO SERBIA AD, AUTO TAG RAFAELO DOO, ISHRANA ČAČAK DOO, BEXEXPRESS DOO, TIRKIZ DOO и FREE TRANS 010.

Списак и мапу продајних места (са контакт подацима) овлашћених дистрибутера можете наћи овде:

ico-adobe - Списак продајних места (са контакт подацима) овлашћених дистрибутера

Мапа дистрибутивних места

Мапа продајних места овлашћених дистрибутера:

 

 


Штампа