ПУТЕВИ СРБИЈЕ: Спремни за Зимску службу 2021/2022.г.

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да од данас, 01.11.2021.г. почиње са радом Зимска служба, према Плану зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији 2021/2022.г.

Планом зимског одржавања путне мреже предвиђени су посебни радови, активности и мере неопходни за обезбеђење проходности путева и безбедности саобраћаја у зимским условима.

План зимског одржавања државних путева I и II реда се спроводи од 01.11.2021.г. до 31.03.2022.г. и обавезујући је оквир за формирање планова свих предузећа која се баве одржавањем путева.

На одржавању комплетне мреже државних путева Републике Србије ангажована су 22 предузећа за путеве и два предузећа која пружају услужну делатност („Србијапут“-Београд и „Војводинапут“- Нови Сад). 

Систем обавештавања и информисања медија и свих заинтересованих о стању на путевима током зимског периода организован је на следећи начин:

Штаб зимске службе, на основу извештаја са терена, које добија из пунктова предузећа за путеве, формира јединствени ,,Извештај Зимске службе“ који доставља директору, техничком директору и извршном директору Сектора за одржавање државних путева I и II реда и објављује на интернет презентацији Предузећа.

Информативни центар ЈП ,,Путеви Србије“ преузима Извештај и прослеђује га ресорном министарству, МУП Републике Србије – Сектору за ванредне ситуације и медијима.

Обједињени Извештај зимске службе о стању на путевима објављује се два пута дневно, по потреби и чешће.

Одељење за односе са јавношћу континуирано прати све извештаје са терена и извештаје Републичког хидрометеоролошког завода Србије и по потреби, медијима шаље саопштења и обавештења за јавност и апеле јавности.

ŠEMATSKI PRIKAZ PROTOKA INFORMACIJA

Основни приоритет ЈП „Путеви Србије у зимском периоду је одржавање државних путева I и II реда које се обавља из путних база и пунктова, којих укупно има 169.

Присуство механизације у путним базама на аутопутeвима је непрекидно 24 часа.

Одржавање се спроводи по следећим приоритетима и категоријама:

 • Први приоритет / А категорија, укупно 077,914 км - Коловоз се чисти и посипа чистом соли и мора бити очишћен у року од 4 сата након престанка падавина, односно временске појаве,
 • Други приоритет / Б категорија, укупно 4.285,212 км - Коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле у односу 1:4 и мора бити очишћен у року од 6 сати након престанка падавина, односно временске појаве,
 • Трећи приоритет / Ц категорија, укупно 4.684,292 км - Коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле у односу 1:4 и коловоз мора бити очишћен у року од 8 сати након престанка падавина, односно временске појаве.

На југу Србије у сезони 2021/2022.г. примењује се нова врста уговора која се базира на нивоу услуга.

Укупно 3.049,957 км путне мреже се одржава по новом принципу:

 • од тога 814,875 км А категорије;
 • 033,288 км Б категорије;
 • 201,794 км Ц категорије.

док се на осталом делу путне мреже одржавање обавља по класичном систему.

Према Плану зимске службе за  2021/2022.г. расположиво је:

 • 760 путарских возила и камиона
 • 336 машина
 • 2210 радника у једној смени, од тога:
  • 928 радника – путара
  • 182 техничара
  • 339 машиниста
  • 761 возача.

Ангажованост механизације може бити и већа у случајевима појаве елементарних непогода и сходно степену њихове јачине.

Обезбеђено је укупно са резервама 99.000 тона соли и 1500 тона хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа и довољне количине камене ризле/агрегата преко 100.000 тона.

Посебна пажња при организацији одржавања државних путева I и II реда у зимским условима поклања се:

а) мосту Газела, превоју Бубањ Поток, Бегаљичко Брдо и превој Мечка на аутопуту;

б) превоју Честобродица на путу Параћин – Зајечар (600 м.н.в);

в) успону Рушањ и Рудник на Ибарском путу;

г) превоју Златибор, (1000 м.н.в.);

д) превоју Попадија (Мајданпек – Неготин);

ђ) превоју Тресибаба (Књажевац – Ниш);

е) превоју Светиња (Топола – Крагујевац);

ж) превојима на Фрушкој Гори (Иришки Венац, Банстол),

з) ширим подручјима Таре, Црне Траве и Сјенице,

и) мосту код Бешке на путу Београд - Нови Сад,

ј) превој Јарам на путу Брзеће-Копаоник,

к) мост преко Саве, обилазница Добановци-Остружница

л) зона моста Пријеворац на реконструисаној деоници IБ23, између Борове Главе и Кокиног Брода,

љ) обилазница Београда од Сектора-3 ( река Сава ) до краја Сектора-5 ( Стражевица ) и Кружни пут,

м) нови мост „Батајница“ са рампама, у петљи Батајница.

ЈП „Путеви Србије“ сарађује са Министарством за унутрашње послове Републике Србије - Управом саобраћајне полиције, Сектором за ванредне ситуације и обавештава их редовно о стању на путевима, прихвата сугестије и заједно одлучују о обуставама саобраћаја на критичним деоницама.

ЈП  „Путеви Србије“ апелује на све кориснике путева и учеснике у саобраћају да се придржавају прописа и да се не укључују у саобраћај без зимске опреме, поготово на критичним деоницама, да поштују ограничења брзине, повећају бригу о другима и покажу неопходну солидарност на путу.

На насловној страни Интернет презентације ЈП „Путеви Србије“ (www.putevi-srbije.rs) можете преузети План зимске службе 2021/2022.г., кратак и детаљан Извештај зимске службе на дневном нивоу, Мапу стања на путевима у зимском периоду, Мапу државних путева по приоритетима, као и Презентацију Плана зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији.

Изјаву Зорана Стојисављевића, руководиоца штаба Зимске службе и извршног директора Сектора за одржавање државних путева I и II реда о организацији рада Зимске службе, као и снимак Пункта за одржавање аутопутева у Врчину можете погледати на следећем линку:

https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/galerija/video-galerija/01-11-21-po%C4%8Detak-rada-zimske-slu%C5%BEbe-jp-putevi-srbije 

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“


Штампа