ПУТЕВИ СРБИЈЕ: ИЗГРАДЊА ДЕОНИЦE НОВИ БЕОГРАД-СУРЧИН У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

ЈП „Путеви Србије“ наставља да  информише јавност о  напретку изградње великих инфраструктурних пројеката и да поставља снимке на YouTube канал.

Завршетком радова  на деоници Нови Београд -Сурчин успоставиће се  веза између града Београда и ауто-пута Е-763 - „Милош Велики“, чиме ће се створити функционална целина градских саобраћајница и аутопута Е-763 и представљаће најкраћу везу Београда са Јадранским морем.

Дужина деонице је 7,9 км и пројектује се за брзину од 80 километара на час. На траси ће бити четири моста и два надвожњака. Деоница ће имати по три траке ширине 3,5 м у сваком смеру, разделни појас од 5,0 м, пешачке стазе ширине по 2,0 м и бициклистичку стазу ширине 2,2 м.

Тренутно се на последњих 400m изводе земљани радови тј. изградња насипа. У наредним данима, уколико временски услови дозволе, почеће се са уклањањем постојећих телекомунационих инсталиција код кружног тока и са извођењем радова на ширењу и уклапању виноградске улице у постојећи кружни ток. Након завршетка земљаних радова почиње се са уградњом првог слоја асфалта од дробњеног каменог агрегата. 

Напредак радова  можете погледати у нашем најновијем видео прилогу на следећем линку: https://youtu.be/8f5xtaJova0

Пратите нове садржаје на YouTube каналу  ЈП „Путеви Србије” и будите информисани!


Штампа