17.09.19. Javna nabavka br. 87/2019 - Propisani lekarski pregledi

17.09.19. Poziv za podnošenje ponuda

17.09.19. Konkursna dokumentacija

23.09.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

09.10.19. Odluka o dodeli ugovora

30.10.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru