21.02.19. Javna nabavka br. 155/2018 - Resertifikaciona provera IMS-a

21.02.19. Poziv za podnošenje ponuda

21.02.19. Konkursna dokumentacija

26.02.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

28.02.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

15.03.19. Odluka o dodeli ugovora

23.05.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru