01.07.16. Javna nabavka br. 72/2016 – Koridor 10, autoput E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, završetak radova na petlji Bujanovac 1 sa izgradnjom deonice od km 933+600 do km 934+354,75 (en)


Print