01.07.16. Javna nabavka br. 72/2016 – Koridor 10, autoput E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, završetak radova na petlji Bujanovac 1 sa izgradnjom deonice od km 933+600 do km 934+354,75 (en)

01.07.16. Poziv za podnošenje ponuda

01.07.16. Konkursna dokumentacija

21.07.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

26.07.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

29.07.16. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

10.08.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

11.08.16. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.08.16. Adendum br.1

29.09.16. Odluka o dodeli ugovora

19.10.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.05.17. Odluka o izmeni ugovora

10.10.17. Odluka o izmeni ugovora